Vake auttaa rakentamaan tulevaisuuden Suomea

 
 

Vake Oy on valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka tukee toiminnallaan Suomen kilpailukykyä ja elinkeinorakenteen uudistamista. Vake sijoittaa suomalaisen yhteiskunnan tulevan kehityksen kannalta tärkeisiin, uusia ratkaisuja luoviin teknologiayrityksiin.

Yksityisten pääomasijoittajien ja valtion riskisijoittajien muodostamassa kokonaisuudessa Vake on uudenlainen ja täydentävä toimija. Keskitymme vain tarkoin ja perustellusti valittuihin teknologioihin ja ilmiöihin. Yksittäisten asiakasyritysten liiketoiminnan lisäksi Vake tarkastelee sijoituspäätöksissään aina myös työllistämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Suomessa on aiemmin saatu merkittäviä tuloksia aikaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä esimerkiksi biopolttoaineissa ja terveysteknologiassa. Vake tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta vastaavia tuloksia saataisiin aikaan mm. tekoälyssä ja laajemmin uuden teknologian parissa. 

Vaken toimintamalleihin kuuluu omistusten ja suorien sijoitusten lisäksi uusien yritysten perustaminen sekä verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen. Emme toimi päällekkäin muiden tahojen kanssa sellaisilla alueilla, joilla on jo muuta merkittävää julkista rahoitusta. 

 
 
 

Yhteystiedot 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Mikonkatu 9
00100 Helsinki

+358 40 152 7570
info(a)vake.fi