VAKE - sillanrakentaja

Valtion kehitysyhtiö Vake on sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka toimii sillanrakentajana lupaavien suomalaisten teknologiayhtiöiden ja niiden tulevaisuuden markkinoiden välissä. 

Suomessa on vahvaa digitalisaatio- ja tekoälyosaamista. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä osaamista voidaan kehittää eteenpäin ja saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema uusien teknologioiden käyttäjänä ja innovaatioiden synnyttäjänä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan Vaken kaltaista joustavaa ja laaja-alaista kehitys- sekä sijoituskumppania. 

Yhteisen arvon luoja

Vake uudistaa ja monipuolistaa Suomen elinkeinoelämää juuri siihen suuntaan, jota kiristyvä maailmanlaajuinen kilpailu sekä kehittyvät teknologiat Suomelta edellyttävät. Samalla yhtiön ytimessä on ajatusmalli liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen arvon saumattomasta nivoutumisesta – Vake auttaa kumppaneitaan rakentamaan liiketoiminta-arvoa, samalla luoden laajemmin yhteiskunnallista arvoa Suomeen. Se tapahtuu tukemalla vaikuttavuudeltaan merkittävien teknologioiden edistämistä ja käyttöönottoa.

 

Vake tiiviisti:

Valtionyhtiö, perustettu 2016

Toiminta käynnistynyt 2018

Yhtiön taseessa 1,8 mrd. euroa

7 työntekijää

 
shutterstock_1043411470.jpg
 

Omistusosuudet yhtiöistä:

Neste Oyj n. 8,3 %
Posti Group Oyj 49,9 %
Altia Oyj n. 36,2 %
Vapo 16,7 %
Nordic Morning Oyj 100 %

Myöhemmin siirtyvät omistukset:
Kemijoki Oy
Arctia Oy

LAAJA KEINOVALIKOIMA

Laaja keinovalikoima  

Vaken toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin teemat. Ensimmäinen teema-alue on tekoäly. Yhteistyö muiden sijoitus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa on Vakelle luontainen tapa toimia ja etsiä uusia kohteita.

Vake toimii laajalla keinovalikoimalla, vain suora valtiontuki on poissuljettua. Sijoituskohteitamme ovat erityisesti sellaiset listaamattomat yhtiöt, jotka tarvitsevat pääomaa skaalautuakseen lupaavasta teknologiayhtiöstä kansainvälisesti merkittäväksi yritykseksi ja mielenkiintoiseksi sijoituskohteeksi. Vake voi sijoittaa myös muunlaisiin yrityksiin tai rahastoihin.

Kehitys- ja hankepuolella Vake voi perustaa tai rahoittaa uusia toimijoita, haastekilpailuita tai yleishyödyllisiä projekteja toimintaympäristön kehittämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suomenkielisen tekoälyn kieliresurssien tukeminen.