VAKE RAKENTAA TULEVAISUUSKESTÄVÄÄ SUOMEA

Suomella on pienenä valtiona edessään haastavat vuosikymmenet, kun maailmanlaajuinen kilpailu kiristyy ja kehittyvät teknologiat nousevat entistä voimakkaammin kansantalouksien arvonluonnin ytimeen. Toimintaympäristön digitalisoituessa myös muutosvauhti kiihtyy. Kohdattavat haasteet ovat yhä monimutkaisempia ja luonteeltaan globaaleja.

Samaan aikaan pienuus on oikein hyödynnettynä etu - sehän mahdollistaa ketteryyden. Suomelle ja suomalaisille yrityksille aukeaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia nousta maailman johtaviksi toimijoiksi niillä toimialueilla, joissa meillä on jo nyt poikkeuksellisia vahvuuksia ja kilpailuetua.

Suomesta voidaan kehittää Euroopan johtava tekoäly-, digitalisaatio- ja alustatalousmaa, jossa yksityinen yritystoiminta menestyy ja julkinen sektori tukee innovatiivisen toimintaympäristön rakentumista. Näin suomalaiset yritykset voivat olla houkuttelevia myös ulkomaisille sijoittajille.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n tehtävänä on luoda selkeää yhteiskunnallista vaikutusta. Vake keskittyy erityisesti tulevaisuuden ja teknologian risteyskohtaan ja panostaa keskitetysti sekä pitkäjänteisesti valitsemiinsa teemoihin. Yhtiön tehtävänä on teemojensa sisällä kehittää ja nopeuttaa uutta liiketoimintaa sekä mahdollistaa lupaavimpien suomalaisyritysten skaalautuminen kansainvälisesti merkittäviksi edelläkävijöiksi.

Vake toimii markkinaehtoisesti osakeyhtiömuodossa, ja sillä on aktiivisen omistajan laaja keinovalikoima käytettävissään sijoitus- ja kehitystoiminnassa. Näin yhtiö muuttaa suomalaista potentiaalia kasvuksi, työksi ja hyvinvoinniksi.

 

Vake tiiviisti:

Valtionyhtiö, perustettu 2016

Toiminta käynnistynyt 2018

Yhtiön taseessa 1,8 mrd. euroa

7 työntekijää

 
shutterstock_1043411470.jpg
 

Omistusosuudet yhtiöistä:

Neste Oyj n. 8,3 %
Posti Group Oyj 49,9 %
Altia Oyj n. 36,2 %
Vapo 16,7 %
Nordic Morning Oyj 100 %

Myöhemmin siirtyvät omistukset:
Kemijoki Oy
Arctia Oy

VALITUT TEEMAT JA LAAJA KEINOVALIKOIMA

Vaken tehtävänä on rakentaa tulevaisuuskestävää Suomea. Sillä tarkoitetaan ensin suomalaisen kilpailukyvyn ajurien ennakoimista kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päähän, ja sen jälkeen niiden teknologioiden haasteiden sekä pullonkaulojen tunnistamista tänä päivänä. Nämä teknologiat muodostavat Vaken toiminnan kattoteemat, ja haasteet ohjaavat yhtiön konkreettista toimintaa soveltamisala- tai toimintaympäristökohtaisina ohjelmina.

Teema-alueiksi valikoituvat olemassa olevat teknologiat ja ilmiöt, jotka ovat nopean kehityksen vaiheessa, vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja joiden alueella on keskittynyttä osaamista Suomessa. Ensimmäinen tällainen teema on tekoäly. Tekoälyteema jakautuu ohjelmiin, joiden alta sijoitus- ja kehitystoimintaa ohjataan.

Merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus saavutetaan parhaiten kokonaisvaltaisella ja moniulotteisella keinovalikoimalla sen sijaan, että tehtäisiin vain yksittäisiä sijoituksia. Vake käyttää tarkoituksensa toteuttamiseen useita keinoja, joista pois luettu on vain suoraksi valtiontueksi laskettava toiminta.

Vaken tapaista toimijaa tarvitaan täydentämään yksityisten ja valtion muiden sijoitustoimijoiden kykyjä ja mahdollisuuksia kasvuekosysteemien ja osaamiskeskittymien rakentamisessa. Se puolestaan luo mahdollisuudet syvään vaikuttavuuteen suuressa mittakaavassa.

 

AKTIIVINEN OMISTAJA JA YHTEISTYÖKUMPPANI

Sijoittamansa pääoman lisäksi Vake toimii aktiivisena ja osaavana omistajana erityisesti hyödyntäessään tulevaisuuden teknologioiden kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Vake tekee teemojensa sisällä yhteistyötä sekä edelläkävijäyritysten että valtion muiden kehitys- ja sijoitusorganisaatioiden kanssa. Yhtiöllä on mahdollisuus toimia monialaisesti tilanteissa ja toimialueilla, joissa toisten voi olla vaikeaa toimia tai jotka on kansallisesta näkökulmasta erityisen mielenkiintoisia. Joustavuus maksimoi Vaken valmiudet toimia, muuttua ja sopeutua eri tilanteisiin tulevaisuuden Suomea rakennettaessa.