Tekoäly: Data mahdollistajana ja suomenkielinen tekoäly

Data mahdollistajana

Tekoälyä ei ole ilman dataa. Ilman avoimia ja laadukkaita datavarantoja tekoälyratkaisujen kehittäminen ei ole mahdollista. Data houkuttelee investointeja sekä nopeuttaa ja monipuolistaa kehitystä. Datan hallinta on muuttumassa tukitoiminnosta omaksi toimialakseen. Datan hallintaan liittyy muuttujia, joita yksittäinen yritys ei pysty ilman kansallista ratkaisua hoitamaan.

Suomessa on pitkä historia sähköisten järjestelmien käytöstä ja rekisteritiedot ovat globaalisti poikkeuksellisen laajat. Sähköiset rekisteritiedot eivät kuitenkaan ole tekoälyn vaatimalla datan tasolla ja datan siiloutuminen on ongelma. Toimimalla kansallisella tasolla Suomi voi hyödyntää datavarantojaan tekoälykehityksen mallimaana, mutta kansallisella koordinaatiolla on kiire – Suomen potentiaalinen kilpailuetu on heikkenemässä.

Vaken ohjelmassa edistetään laadukkaan ja rakenteisen datan syntymistä ja hyödynnettävyyttä. Ohjelmassa mahdollistetaan ekosysteemikehityksen kautta suomalaisille paremmat mahdollisuudet hallita omaa dataansa. Yksilöiden lisäksi ohjelma edistää datan säilyttäjien, välittäjien ja dataan perustuvien palvelunkehittäjien toimintaedellytyksiä. Datasta syntyy Suomelle kansallinen kilpailuvahvuus.

Vaken ohjelmalla voidaan vaikuttaa kansallisella tasolla datan käytön puollonkauloihin. Vake haluaa datan liikkeelle, niin yksilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Datan saatavuus, laatu ja hyödynnettävyys näkyvät yritystoiminnassa kotimaisina ja ulkomaisina tekoälykehityksen investointeina. Yksilöille datan avaaminen mahdollistaa paremman kontrollin, luottamuksen ja hyödyntämismahdollisuuden omadatan (MyData) kautta. Datan käytön selkeät mallit nopeuttavat kehitystä ja mahdollistavat mullistavat innovaatiot. Datan liike toteutetaan kuitenkin koordinoidusti tietosuoja, tietoturva ja eettiset näkökulmat huomioiden.

Suomenkielinen tekoäly

Tekoälykehityksen ja yritystoiminnan kiihtyessä suomen kieli säilyttää asemansa myös uusien teknisten sovellusten kehityksessä. Palveluntarjonta kyetään turvaamaan suomeksi myös tulevaisuudessa tekoälysovellusten ulottuessa lähes kaikille toiminta-alueille.

Luonnollisen kielen käsittely (Natural Language Processing, NLP) on kehittynyt nopeasti, mutta kehittämisen eturintamassa olleiden isojen yritysten pääasiallinen kiinnostus on ollut Suomen ulkopuolella. Kehitys vaatii korkeaa osaamista, paljon opetusdataa ja enemmän resursseja kuin esim. start-upeilla on käytettävissään.

Caset
Posti kehittyy MyDatan edelläkävijäksi

MyData, eli eri toimijoiden ja sovellusten yksilöiltä keräämä omadata, on vielä hajallaan ja pääosin hyödyntämättä – vaikka sen liiketoiminta- ja hyödyntämispotentiaali yksilön omaksi hyväksi ovat ilmeisiä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Pia Erkinheimo
Puh. 050 487 1417
pia.erkinheimo@vake.fi

Valikko