Posti kehittyy MyDatan edelläkävijäksi

Case: MyData

MyData, eli eri toimijoiden ja sovellusten yksilöiltä keräämä omadata, on vielä hajallaan ja pääosin hyödyntämättä – vaikka sen liiketoiminta- ja hyödyntämispotentiaali yksilön omaksi hyväksi ovat ilmeisiä. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ja Teknologiateollisuus ry etsivät haastekilpailussa operaattoria kokoamaan kansalaisten omadataa parempien dataan pohjautuvien palvelujen kehittämiseksi.

Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka nopeuttaisi omadata-ekosysteemin kehitystä ja sitä kautta vaikuttavien palvelujen syntymistä. Tätä tavoitetta painotetaan myös uudessa hallitusohjelmassa: kansalaisille pitää saada parempi hallinta omaan dataansa ja sen ympärille pitäisi voida synnyttää uutta yritystoimintaa.

Voittajaksi 40 halukkaan tiimin joukosta valittiin Postin esittämä suunnitelma, jossa OmaPosti-sovellus toimisi yhtenä kaikkien suomalaisten henkilökohtaisena MyData-käyttöliittymänä.

Postin tiimi pääsee haastekilpailun voittajana jatkamaan ratkaisun kokeiluvaiheeseen, jossa sen tavoitteena on rakentaa omadata-ratkaisun ensimmäinen versio testattavaksi ja jatkokehitettäväksi yhdessä käyttäjien sekä sidosryhmien kanssa. Kokeiluvaiheen tulokset ja Postin ratkaisu esitellään MyData 2019 -konferenssissa Helsingissä 25–27.9.2019.

Valikko