Tekoäly: Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tekoäly

Väestön ikääntyessä, kansansairauksien lisääntyessä sekä resurssipulan kasvaessa on vaarana, että tulevaisuudessa terveydenhuollon resurssit riittävät hoitamaan vain kriittisimmät sairaudet – vaikka ennaltaehkäisy ja terveyden ylläpito takaisivat pidemmän ja terveemmän elämän suomalaisille. Terveydenhuollon palveluiden määrää suurempi kysyntä aiheuttaa merkittävää epätasa-arvoa sekä terveyshaittoja.

Tekoälyn käyttöönotto mahdollistaa nykyistä laajemman panostuksen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja yksilölliseen tukeen. Tekoäly mahdollistaa palveluiden entistä tasavertaisemman saatavuuden ja parantaa niiden laatua.

Terveydenhuollon tekoälyohjelman visio:

Visionamme on ainutlaatuinen, kansainvälisesti kiinnostava terveydenhuollon laatua, vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta parantava ekosysteemi. Palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja tasa-arvo paranevat, samalla hoitoprosessit sujuvoituvat sekä kansalaisten mahdollisuus osallistua oman hoitokokonaisuutensa toteuttamiseen kasvaa.

Uusien tekoälysovellusten kautta terveydenhuoltojärjestelmä saa työkaluja toimintansa kehittämiseen, yritysmaailma tuottaa kansainvälisestikin menestyviä innovaatioita ja Suomesta tulee kiinnostava sijoituskohde.

Vake toimii laajalla keinovalikoimalla – vaikuttavuus syntyy toimenpiteiden synergiasta

 • Sijoituksia yritystoiminnan kiihdyttämiseksi
 • Datan valjastaminen tekoälykehityksen käyttöön
 • Ekosysteemien kehittämisen tukitoimenpiteitä, kuten haastekilpailuja
 • Innovaatioiden kehittämistä erilaisten tapahtumien ja yhteishankkeiden avulla
 • Työkalujen ja toimintamallien kehittämistä sekä parhaiden käytäntöjen jakamista

Miten

Tekoälyn käyttöönoton vauhdittaminen terveydenhuollossa tuomalla yhteen terveydenhuollon palveluntarjoajat, yritykset ja tutkimusorganisaatiot.

Yritykset luovat uusia innovatiivisia tekoälysovelluksia terveydenhuollon käyttöön ja saavat samalla mahdollisuuden omien sovelluksiensa kliiniseen arviointiin.

Vaken terveydenhuollon tekoälyohjelman hyödyt

Kansalaisille:

 • Palveluiden parempi saatavuus ja saavutettavuus
 • Nopeampi hoitoonpääsy ja sujuvammat hoitoprosessit
 • Kansalaisten osallistaminen omaan hoitoonsa

Yrityksille:

 • Tuotteiden kehitys nopeutuu ja yhteistyö terveydenhuollon toimijoiden kanssa paranee
 • Tuotteiden kehitykseen saadaan liitettyä kliininen ja jatkuva arviointi
 • Yritys saa tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen
 • Suomi on kansainvälisesti houkuttava kehitysympäristö

Terveydenhuolto-
järjestelmälle:

 • Ammattilaisten työn nopeutuminen ja turhan työn välttäminen helpottaen samalla osaajapulaa
 • Päätöksenteon tuki ja työntekijöiden toiminnan opastus paranevat
 • Toiminnan järjestäminen kohti ennaltaehkäisyä, kotona tapahtuvaa hoitoa sekä pärjäämisen tukemista
 • Hoitoketjut sujuvoituvat ja sekä potilaan kokema hoitoprosessi että hoidon lopputulos ja vaikuttavuus paranevat
Caset

Yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Antti Larsio
Puh. 040 594 7335
antti.larsio@vake.fi

Valikko