Omadatakehittämistä maaotteluhengessä

Vaken omadatakiihdyttämö on täydessä vauhdissa ja piti hiljattain toisen tapaamisensa. Tukholmassa pidettyä työpajaa isännöi kiihdyttämön ruotsalaisvahvistus Jobtech.

Omadatakiihdyttämön ensimmäinen erä rakentuu työllistymisen ja elinikäisen oppimisen teemojen ympärille.

“Jobtech tuo ryhmäämme ruotsalaisen näkökulman, mikä on arvokasta suomalaisille osallistujillemme”, Vaken Datan voimaa -ohjelman vetäjä Pia Erkinheimo. “Kuten osallistujat vitsailevat, kiihdyttämötyö on saanut vähän Suomi-Ruotsi-ottelun henkeä, kun kisataan siinä, kumpi maa ottaa ensimmäisenä omadataperiaatteet osaksi järjestelmiään ja ratkaisujaan ja tuo uusia palveluja markkoinoille.”

Jonas Södergren, Head of Development ja Marjan Dolatkhahan, UX Designer, työskentelevät täysipäiväisesti omadatan parissa Jobtech Developmentissa, joka on osa Ruotsin julkisia työ- ja elinkeinopalveluja. Heidän päätavoitteensa on palvella työmarkkinoita luomalla avointa digitaalista infrastruktuuria. Käytännössä he tuottavat olennaista dataa työmarkkinoiden parantamisesta kiinnostuneille kehittäjille.

Kun Jonakselta ja Marjanilta kysytään heidän visiostaan, tiivistävät he sen kolmeen osa-alueeseen:

  • yhteinen kieli työmarkkinoille,
  • systemaattiset tietovirrat ja pääsy avoimeen dataan sekä
  • Jobtech MyData -kehittämisalue

Jobtech MyData pyrkii tarjoamaan kaikille omistajuuden ja hallinnan henkilökohtaiseen dataansa sekä mahdollistamaan liikkuvuudeen eri alustojen ja palveluiden välillä. Jonas ja Marjan uskovat, että omadatan ansiosta automaatio lisääntyy rekrytointiprosesseissa, mikä johtaa siihen, että kaikki prosessiin osallistuvat saavat käyttöönsä enemmän dataa.

”Uskomme, että rekrytoinnin tavat muuttuvat valtavasti ja kentälle tulee paljon uusia toimijoita tällä vuosikymmenellä. Tulevaisuudessa voi olla esimerkiksi mahdollista ennustaa, mitkä työnantajat aikovat rekrytoida. Tämä luo ihan uudenlaisen perustan rekrytointiprosessille,” Jonas visioi.

“Tiimimme Jobtechilla päätti osallistua Vaken omadatakiihdyttämöön, koska sen kautta voimme tutustua muihin ihmisiin ja organisaatioihin, jotka pyrkivät ratkaisemaan samankaltaisia haasteita. Kiihdyttämö tuo yhteen tahoja, jotka ovat halukkaita jakamaan osaamistaan yhteisen vision hyväksi,” Marjan lisää.

Jobtechin osallistujille yksi parhaimmista kokemuksista on ollut oppiminen muilta ja se, että päästään rakentamaan yhteisen osaamisen päälle sen sijaan, että kaikki työskentelisivät itsenäisesti. Näin saadaan jaettua isoa työmäärää, löydetään luovia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin ja rakennetaan yhdessä laajaa tilannekuvaa.

“Uusien, eri liiketoimintoja edustavien ihmisten kanssa työskentely avaa kanavia, jotka jäisivät muuten suljetuiksi. Kaikille yrityksille on hurjan tärkeää löytää uusia tapoja viestiä ja jakaa tietoa”, Jonas ja Marjan summaavat.

Käytännön tasolla Jobtechin tiimi haluaisi mielellään työskennellä avoimen lähdekoodin projektina suomalaisten ystäviensä ja kollegoidensa kanssa. Marjan ja Jonas ovat avoimia ehdotuksille!

Valikko