Omistajan linjaukset Ilmastorahastosta julkaistu – toiminta käyntiin joulukuussa

Ministeri Haatainen ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat tiedottaneet Ilmastorahasto Oy:n tulevasta toiminnasta.

Keskeiset linjaukset Ilmastorahastosta:

  • Ilmastorahasto Oy on erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Rahoitettavista kohteista n. 65 % pitää liittyä ilmastonmuutokseen ja n. 35 % digitalisaatioon.
  • Yhtiö ei pyri maksimoimaan oman toimintansa tuottoa vaan aikaansaadun yhteiskunnallisen tuloksen. Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Pääomalaina on yksi luonteva väline ensivaiheessa. Ilmastorahasto voi käyttää rahoitusinstrumenteissaan valtiontukea (esim. ottamalla kovempaa riskiä, luopua osittain tai kokonaan voitoista). Avustusmuotoinen rahoitus ei ole kuitenkaan osa Ilmastorahaston toimintaa ainakaan toiminnan käynnistyessä. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavia.
  • Ilmastorahasto rahoittaa ainoastaan sellaisia kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, aiemmin kuin muun rahoituksen turvin tai toteutumisen laajemmassa mittakaavassa kuin muun rahoituksen turvin.
  • Ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, mutta yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteisprojekteissa. Ilmastorahasto voi myös perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa.

Tiedotustilaisuuden päätteeksi TEM viesti tavoiteaikataulun ja seuraavat askeleet Ilmastorahaston käynnistymiseen liittyen. Näistä keskeisimpinä:

  • Ennen Ilmastorahaston käynnistymistä Vaken omistukset Postissa, Vapossa, Altiassa ja Nordic Morningissa siirretään Valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen. Nesteen omistus jää Ilmastorahasto Oy:n taseeseen.
  • TEM järjestää yhtiökokouksen, jossa Vake Oy:n nimi muutetaan Ilmastorahasto Oy:ksi, sekä nimitetään Ilmastorahastolle hallitus.
  • Ilmastorahasto Oy on toiminnassa joulukuusta lähtien.

 

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Ilmastorahastorahasto Oy:stä Valtioneuvoston verkkosivuilla.

Valikko