Vake - Sillanrakentaja

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on nimensä mukaisesti yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja uudistumiseen tähtäävä kehitysyhtiö. Yhtiön tehtävänä on rakentaa vahvoja kokonaisuuksia sijoituksilla ja hankkeilla, mahdollistaen ekosysteemikehityksen Suomessa keskeisten tulevaisuuden toimialojen sekä teknologioiden ympärillä.

Valtio-omisteisena yhtiönä Vake varmistaa toiminnallaan myös sen, että suomalaisilla ja Suomella on omistusta ja osaamista sellaisiin uusiin teknologioihin, joiden merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Yksittäisten yritysten liiketoiminnan lisäksi Vake tarkastelee sijoituspäätöksissään aina myös työllistämistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä suomalaista osaamista voidaan viedä eteenpäin ja saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema uusien teknologioiden käyttäjänä sekä innovaatioiden synnyttäjänä. Näin Vake on mukana uudistamassa myös suomalaista elinkeinoelämää samalla kun vastataan kestävyysvajeen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Vake tiiviisti
2000
Valtionyhtiö, perustettu
2000
Toiminta käynnistynyt
1
Yhtiön taseessa
1
Työntekijää

Laaja keinovalikoima

Yksityisten pääomasijoittajien ja valtion riskisijoittajien muodostamassa kokonaisuudessa Vake on uudenlainen ja täydentävä toimija. Yhteistyö muiden sijoitus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa on Vakelle luontainen tapa toimia ja etsiä uusia kohteita.

Vake toimii teemojen kautta – keskitymme vain tarkoin ja perustellusti valittuihin teknologioihin ja ilmiöihin. Yhtiön ensimmäinen teema on tekoäly, joka jakautuu edelleen aihekohtaisiin ohjelmiin. Teemoista ja ohjelmistamme voit lukea lisää täältä.

Vake toimii laajalla keinovalikoimalla, vain suora valtiontuki on poissuljettua.

Sijoituskohteitamme ovat erityisesti sellaiset listaamattomat yhtiöt, jotka tarvitsevat pääomaa skaalautuakseen lupaavasta teknologiayhtiöstä kansainvälisesti merkittäväksi yritykseksi ja mielenkiintoiseksi sijoituskohteeksi. Vake voi sijoittaa myös muunlaisiin yrityksiin tai rahastoihin.

Kehityspuolella Vake voi perustaa tai rahoittaa uusia toimijoita, toteuttaa haastekilpailuita nopeuttaakseen uusien kriittisten rakenteiden sekä toimijoiden syntyä tai rakentaa yleishyödyllisiä projekteja toimintaympäristön kehittämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suomenkielisen tekoälyn kieliresurssien tukeminen tai muut sellaiset yhteiskunnallista merkitystä omaavat kehittämishankkeet, jotka eivät toteudu vain yksityisrahoitteisesti.

Syksyllä 2019 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n strategiaa täsmennetään yhdessä omistajan kanssa, mikä mahdollisesti aiheuttaa toimintaamme muutoksia tulevaisuudessa. Tiedotamme asiasta tarkemmin prosessin edetessä. 

Valikko