Kontaktuppgifter

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
Mikaelsgatan 9
00100 Helsingfors

+358 40 152 7570
info@vake.fi

FO-nummer: 2777483-1

Näträkning:

Vi behandlar endast elektroniska fakturor. Vi ber er sända alla fakturor adresserade till Vake som näträkningar på adressen:
EDI-kod: 003727774831

Operatör: Basware, BAWCFI22