Vake är med och bygger framtidens Finland

 

Vake Oy är statens investerings- och utvecklingsbolag, som genom sin verksamhet stöder Finlands konkurrenskraft och en reform av näringsstrukturen. Vake investerar i kreativa teknikföretag som skapar nya lösningar och som är viktiga för det finska samhällets framtida utveckling.

I den helhet som utgörs av privata kapitalinvesterare och statens riskinvesterare är Vake en ny och kompletterande aktör. Vi koncentrerar oss endast på noga och grundat utvalda teknologier och fenomen. Utöver privata kundföretags verksamhet granskar Vake i sina investeringsbeslut alltid även sysselsättning och samhällets välbefinnande.

I Finland har man tidigare fått betydande resultat av samarbete mellan den offentliga och privata sektorn till exempel inom biobränslen och hälsoteknologi. Vake samarbetar med olika aktörer för att motsvarande resultat ska uppnås inom bland annat artificiell intelligens och även mer generellt inom ny teknik. 

Till Vakes arbetsmodeller hör ägarskap och direkta investeringar, men även grundande av nya företag samt byggande och utnyttjande av nätverk. Vårt arbete överlappar inte med andra aktörer inom sådana områden som redan får betydelsefull offentlig finansiering.

 
 

Kontaktuppgifter

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Mikaelsgatan 900100 Helsingfors

+358 40 152 7570
info@vake.fi