Personal

E-postadressernas format är: fornamn.efternamn@vake.fi

TANELI TIKKA

Verkställande direktör
LinkedIn

SAARA MATTERO

Intressentgruppschef
+358 400 114 777
LinkedIn

TUOMAS TEURI

Utvecklingschef
+358 40 754 9507
LinkedIn

Toni Mikkonen

Operativ chef
+358 40 522 3126
LinkedIn

Miia Jalonen

Ledningens assistent
+358 40 152 7570
LinkedIn

 

Styrelsen

Styrelsens ordförande: bergsråd Reijo Karhinen

Vake Oy:s styrelse från och med 1.3.2018:

  • Företagare Maria Ritola, ekon.mag., Iris AI

  • Direktör Paula Laine, DI, Sitra

  • Verkställande direktör Tuomas Syrjänen, DI, Futurice

  • Avdelningschef Leena Mörttinen, PD, finansministeriet

  • Konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola, statsrådets kansli