VAKE - en brobyggare

Statens utvecklingsbolag Vake är ett investerings- och utvecklingsbolag, som verkar som brobyggare mellan lovande finska teknikföretag och deras framtida marknad. 

Kunnandet inom digitalisering och artificiell intelligens är starkt i Finland. Kunnandet kan utvecklas vidare genom samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och en internationellt betydande roll kan nås som användare och utvecklare av ny teknik. För att uppnå detta mål behövs en flexibel utvecklings- och investeringspartner som Vake. 

Skapar gemensamt värde

Vake reformerar och gör det finska näringslivet mångsidigare i precis den riktning som den hårdare globala konkurrensen och de nya teknologierna förutsätter av Finland. Samtidigt är kärnan i bolaget en tanke om att knyta samman affärsverksamhet och samhälleligt värde på ett smidigt sätt – Vake hjälper sina partner att bygga upp affärsvärdet, så att man samtidigt lägger grunden för ett mer omfattande samhälleligt värde för Finland. Detta görs genom att stödja främjandet och införandet av betydelsefulla teknologier.

 

Vake i korthet:

Statsbolag, grundat 2016

Verksamhet inletts 2018

Bolagets balans 1,8 mrd. euro

7 anställda

 
shutterstock_1043411470.jpg
 

Ägarandel i följande bolag:

Neste Abp ca 8,30 %
Posti Group Abp 49,90 %
Altia Abp ca 36,2 %
Vapo 16,70 %
Nordic Morning Oyj 100 %

Egendomar som överlåts senare:
Kemijoki Oy
Arctia Ab

omfattande utbud AV METODER

Vakes verksamhet styrs av långsiktiga teman. Den första temahelheten är artificiell intelligens. Samarbete med andra investerings- och utvecklingsorganisationer är ett naturligt sätt för Vake att arbeta och leta upp nya objekt.

Vake har ett omfattande utbud av metoder; endast direkt statsstöd är uteslutet. Våra investeringsobjekt är framför allt sådana onoterade bolag som behöver kapital för att kunna skala sig upp från lovande teknikföretag till internationellt betydelsefulla företag och intressanta investeringsobjekt. Vake kan även investera i andra typer av företag eller fonder.

På utvecklings- och projektsidan kan Vake grunda eller finansiera nya aktörer, utmaningstävlingar eller allmännyttiga projekt för att utveckla verksamhetsmiljön. Sådana är till exempel stöd till språkresurser för finskspråkig artificiell intelligens.