Hankekumppaneille

Vaken hankkeiden tarkoituksena on vauhdittaa kehitystä, joka tähtää yksilöiden hyvinvoinnin, yhteiskunnan toimivuuden ja yritysten liiketoimintamahdollisuuksien paranemiseen. Vake ei kehitä itselleen, vaan muiden hyväksi. Vake on rohkea hanketoimija. Toteutamme haastavia hankkeita, joissa sekä epävarmuus, että potentiaali ovat suuria.

Hankkeissa tehdään asioita, joita muut eivät tee. Tyypillisesti kehitetään sellaista laajan joukon yhteistä ratkaisua, jota kenenkään toimijan ei kannata yksin toteuttaa, mutta josta laaja joukko voisi hyötyä. Vaken hankkeissa on tyypillisesti lukuisia osapuolia. Projektin resurssit kootaan parhaista asiantuntijoista verkostoista. Vaken roolina on toimia kokoajana ja mahdollistajana.

Vaken hankkeissa käytetään laajoja keinoja. Vake ei jaa avustuksia, vaan tekee hankintoja, jotka hankkeen päättyessä yleensä julkaistaan avoimeen käyttöön. Hankkeet voivat olla esimerkiksi ekosysteemikehitystä, designsprinttejä, haastekisoja, kiihdyttämöjä, open source -mallien tai koodin kehitystä. Myös kokonaan uusien yritysten perustaminen kuuluu Vaken hankekeinoihin.

Vake valitsee hankkeensa niiden vaikuttavuuden perusteella. Hankeidean tulee kohdistua Vaken teema-alueeseen ja ohjelmaan, esimerkiksi terveydenhuollon tekoälyohjelmaan. Hankkeet valitaan myös sen perusteella, miten hyvin Vaken keinoilla voidaan niiden kohteisiin vaikuttaa. Vaken toimiessa hanketoiminnan ohella pääomasijoittajana, on meille luontevaa olla mukana hankkeissa, joiden seurauksena syntyy uutta rahoitettavaa yritystoimintaa.

Syksyllä 2019 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n strategiaa täsmennetään yhdessä omistajan kanssa, mikä mahdollisesti aiheuttaa toimintaamme muutoksia tulevaisuudessa. Tiedotamme asiasta tarkemmin prosessin edetessä. 

Vake -Rohkea hanketoimija
Valikko