Yrityksille

Kuten kaikki yhtiön toiminta, myös sijoitustoiminta linkittyy vahvasti Vaken teemoihin. Tavoitteena on löytää erityisesti oman ydinalueensa edelläkävijäyrityksiä, joilla on mahdollisuus kasvaa oman ekosysteeminsä majakkayrityksiksi.

Sijoituskohteitamme ovat erityisesti sellaiset listaamattomat yhtiöt, jotka tarvitsevat pääomaa skaalautuakseen lupaavasta teknologiayhtiöstä kansainvälisesti merkittäväksi yritykseksi ja mielenkiintoiseksi sijoituskohteeksi. Vake voi sijoittaa myös muunlaisiin yrityksiin tai rahastoihin, esimerkiksi vauhdittaakseen yritysekosysteemin yleistä kehitystä.

Sijoitustoiminta on Vakelle ennen kaikkea keskeinen työkalu vaikuttavuuden lisäämiseksi toiminnan ydinalueilla sijoitustuoton nopean maksimoinnin sijaan. Siksi yhtiöllä on myös mahdollisuus olla pitkäjänteinen ja aktiivinen omistaja yritysten taustalla.

Syksyllä 2019 Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n strategiaa täsmennetään yhdessä omistajan kanssa, mikä mahdollisesti aiheuttaa toimintaamme muutoksia tulevaisuudessa. Tiedotamme asiasta tarkemmin prosessin edetessä. 

Vake - Yrityksille

Minulla on yritys, jolle haluaisin rahoitusta - saisinko sitä Vakesta?

Ennen kun olet yhteydessä Vakeen, tässä muutama kysymys pohdittavaksi:

Osuuko yrityksen ydintoiminta yhteen Vaken teeman kanssa, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä terveydenhuollossa?
Onko yritys vasta perustettava vai jo toimintansa vakiinnuttanut skaalautumisvaiheen yritys?
Voinko saada Vakesta tukea yritykselleni?
Osuuko yrityksen ydintoiminta yhteen Vaken teeman kanssa, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisestä terveydenhuollossa?

Vake on puhtaasti teemapohjainen toimija, käytännön sijoitustoimintaa johdetaan teemojen ja ohjelmien kautta. Siksi teemojen ulkopuolelle jäävien sijoituskohteiden kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi Business Finlandiin tai Teollisuussijoitukseen.

Onko yritys vasta perustettava vai jo toimintansa vakiinnuttanut skaalautumisvaiheen yritys?

Vaken fokuksessa ovat pääasiassa toimintansa jo vakiinnuttaneet yritykset, jotka tarvitsevat vauhdittamista skaalautumiseensa esimerkiksi kansainvälisille markkinoille tai vahvaan kotimaiseen kasvuun.

Voinko saada Vakesta tukea yritykselleni?

Vake ei myönnä tukea eikä avustuksia yrityksille. Yritykset voivat saada tukea muun muassa Business Finlandista tai ELY-keskuksen kautta.

Yhteystiedot

Operatiivinen johtaja Toni Mikkonen
Puh. 040 522 3126
toni.mikkonen@vake.fi

Valikko