Suomenkielisen tekoälyn kieliresurssien kehittäminen etenee

Vake aloitti suomenkielisen tekoälyn kehittämisen toukokuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on, että tekoälykehittäjät voisivat hyödyntää suomen kieltä  valtakielten rinnalla, sillä äänestä on tulossa yhä merkittävämpi käyttöliittymä erilaisiin palveluihin sekä sovelluksiin.

Työn käynnistänyt esiselvitys toteutettiin kesällä 2019 asiasta kiinnostuneiden yritysten, Vaken, Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden osaston, FIN-CLARIN-konsortion, Aalto-yliopiston, Business Finlandin ja Teknologiateollisuus ry:n yhteistyönä. Raportti havainnollistaa, millaisia kieliresursseja uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan ja pohditaan miten nämä pitäisi organisoida.

Tässä syntyvää osaamista voidaan tarjota kaikille pienien kieliryhmien intresseistä huolehtiville, kansainvälisesti”, toteaa Pia Erkinheimo, Vaken Datan voimaa -ohjelman johtaja.

Lähes 70 yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajaa kokoontui 29.10.2019  kuulemaan esiselvityksen tuloksista ja keskustelemaan jatkoaskelista. Tilaisuuden selkeä viesti oli, että kieliresursseille on suurta tarvetta suomenkielisen tekoälyn ja siihen perustuvien palveluiden kehityksen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

Vake aikoo seuraavaksi pureutua kieliresurssien kehittämisen haasteeseen kolmen operaation kautta:

Ensinnä selvitetään millaiselle toimijalle olisi tarvetta kieliresurssien ja niiden keräämisen, kehittämisen ja jakelun edistämiseksi sekä millaiseksi tämän toimijan toimintamalli muodostuisi.

Toiseksi vastataan esiin nousseeseen tarpeeseen oikeudellisista kysymyksistä, liittyen muun muassa tietosuojan sekä tekijänoikeuksien parhaaseen mahdolliseen huomioimiseen kieliresursseja kerättäessä ja käytettäessä.

Kolmanneksi on suunnitteilla kampanja puheaineiston keräämiseksi tekoälykehittäjien käyttöön yhteistyössä Ylen kanssa. Tavoitteena on kerätä luonnollista puhetta monipuolisesti erilaisilta ihmisiltä kaikkialta Suomesta.

Suomenkielisen tekoälyn esiselvityksen löydät täältä.

Lisätietoja:

Vake Oy, projektipäällikkö Terhi Marttila, terhi.marttila@vake.fi p. 040 681 5868

Valikko