Nyheter
Meddelanden
Evenemang

29.1.2020

Finskspråkig artificiell intelligens-workshop

27.2.2020

MyData accelerator-workshop, Vanda

Mars

Öppet online möte av MyData accelerator

Mars

Resultat från den finskspråkiga operatören av artificiell intelligens och den juridiska utredningen

Meny