Nyheter
AI-tjänsterna talar finska
Vake påbörjade sitt utvecklingsarbete för finskspråkiga Artificial Intelligence (AI) i maj 2019. Utvecklingen fokuserar på att hitta medel för att…
Läs mera
Meddelanden
Evenemang

29.10.2019

Evenemang: Förstudie om finska artificiella intelligens

Meny