Accelerator: MyData-tjänster kräver ett starkt ekosystem för att fungera

Avslutningsevenemanget för MyData accelerator som lanserades i december 2019 samlade deltagarna för att dela resultat och erfarenheter från hela acceleratorns resa.

Acceleratorn fokuserade kring arbete och lärande. Deltagarna var Barona Rakennus, Headai, Kuntarekry, Tammerfors universitet, Vastuu Group samt Jobtech från Sverige. Tillsammans med Vake fick acceleratorn stöd av Teknologiindustrin i Finland och Sitra.

MyData och den människocentrerade dataekonomin kommer upp i både statsminister Marins regeringsprogram och i EU:s datastrategi. Men vad menar de i praktiken ur en individuell, företags- eller organisationssynpunkt? Detta är vad vi planerar att utforska genom praktisk serviceutveckling med experter som ger vägledning för vårt arbete, säger Vakes programdirektör Pia Erkinheimo.

MyData Acceleratorn koncentrerade sig på att hitta nya lösningar för både arbetsgivare och arbetssökande – till exempel genom att hjälpa arbetsgivare att hitta de bästa kandidaterna för öppna positioner genom att dela information om kandidaternas kompetens mer effektivt. Nya tekniker för planering av karriärmodeller beskrivs för arbetssökande, för att ge dem till exempel förslag på lämpliga arbetsgivare eller utbildning genom skräddarsydda rekommendationer.

Kanske vår mest centrala lärdom från acceleratorn var att medan vi bestämde oss för att utveckla tjänster, så gick vi också till att utveckla ett ekosystem. Vi lärde oss snabbt att du inte kan utnyttja enskilda tjänster helt innan det finns en stark grund byggd på samarbete, fortsätter Erkinheimo.

I Finland och Norden har vi allt som krävs för att etablera en stark position inom kompetensdatautveckling. Till näst vill vi uppmuntra alla parter runt om i Europa som delar intresse av att utveckla en människocentrerad inriktning på kompetensdata att gå med, betonar Antti Poikola, som fungerade som en av acceleratorns tränare på uppdrag av Finlands Teknologiindustri.

Två publikationer släpptes vid avslutningsevenemanget för MyData Accelerator: “The Future of Work and Skills”, som sammanför viktiga lärdomar från MyData Accelerator, och “Matildas berättelse”, som öppnar upp användarupplevelsen. Båda publikationerna är på engelska och finns bakom denna länk.

En inspelning av evenemanget och alla presentationer kan hittas här.

Deltagarnas samarbete är avsett att fortsätta i samarbete med MyData Global; om du är intresserad av att gå med, var vänlig kontakta skillsdata@mydata.org

Publikationerna finns också på https://mydata.org/skillsdata/

Meny