Artificiell intelligens

Artificiell intelligens innebär apparater, programvara och system som kan lära sig och fatta beslut på samma sätt som människor. Artificiell intelligens omfattar ett brett urval av olika vetenskapsgrenar, samhällets olika sektorer och politik. Den berör oss också som medborgare och arbetstagare.

Då artificiell intelligens tas i drift och utnyttjas medför det en väldig potential och ändringskraft. Artificiell intelligens hjälper oss att lösa globala problem, skapa välstånd och öka den ekonomiska tillväxten samtidigt som den skapar nya etiska utmaningar på olika plan i samhället.

Vårt mål är att bygga ett attraktivt och konkurrenskraftigt Finland som tagit sin in i den artificiella intelligensen tidevarv samt har den mest relevant utbildade nationen med medvetna och självständiga medborgare.

Arbets- och näringsministeriets rapport Edelläkävijänä tekoälyaikaan, 14.3.2019

Varför artificiell intelligens

Artificiell intelligens valdes till Vakes första tema av tre centrala orsaker:

Artificiell intelligens är som teknologi:

1

Till sin verkningsfullhet mycket betydande:

Allmänt användbar teknologi
Potential inom alla branscher och sektorer
Betydande källa till konkurrensfördel

Artificiell intelligens kommer i framtiden att vara motorn för ekonomisk tillväxt. Aktörer som framgångsrikt kan utnyttja artificiell intelligens får av den en betydande konkurrensfördel.

2

I en fas av snabb utveckling:

Fokus har övergått från forskning till utnyttjande
Farten kommer ytterligare att accelerera
Förändringen antas bli mycket snabb

Utvecklingen av artificiell intelligens har övergått från forskning till ett snabbt framskridande genomförande. Konkurrensen om de nyetablerade marknaderna accelererar.

3

Kan bra tillämpas i Finland:

Existerande spetskompetens
Unika datareserver
Högt utbildad och teknologipositiv befolkning

I Finland finns en smal topp av relevant spetskompetens och många andra egenskaper som man kan bygga på.

Vakes mål för utnyttjande av artificiell intelligens bygger på tre synvinklar:

Välmående medborgare

Den artificiella intelligensen förnyar arbetet samt skapar välfärd genom tillväxt och produktivitet.

Den artificiella intelligensen utvecklas med respekt för medborgarnas integritet och medborgarna har verktyg för att hantera sina egna data.

Den artificiella intelligensen stödjer i medborgarnas vardag hälsa, säkerhet, flexibilitet och deltagande i demokratin.

Ett samhälle i utveckling

Finland är ett säkert, demokratiskt samhälle som producerar de bästa tjänsterna i världen.

Finland utnyttjar artificiell intelligens djärvt och fördomsfritt inom samhällets alla områden.

Finland är en föregångare inom etiskt utnyttjande av artificiell intelligens och utvecklingen sker utifrån nordiska värden.

Konkurrenskraftig företagsverksamhet

Finland lockar den bästa kompetensen och bolag från världen inom artificiell intelligens.

Från Finland förs ut i världen ny export och nya innovationer.

Den verksamhetsmiljö som byggts i Finland för utveckling av artificiell intelligens används internationellt som en förebild.

Avanceringen mot målbilden kräver satsningar på möjliggörare och mer potentiella tillämpningsområden

Möjliggörare
Utveckling av centrala möjliggörare i Finland för utnyttjande av artificiell intelligens

Målet är att skapa de bästa förutsättningarna i världen för att utveckla, anpassa och kommersialisera lösningar och verksamhetsmodeller som baserar sig på artificiell intelligens.

Centrala möjliggörare är data och möjligheten att utnyttja data, kompetens, infrastruktur för att utveckla artificiell intelligens, företagsverksamhetens aktivitet, reglering och finansiering.

AI Möjliggörare
Tillämpnings-
områden
Utnyttjande av artificiell intelligens inom de mest potentiella tillämpningsområden i Finland.

Målet är att rikta våra begränsade insatser på utveckling av artificiell intelligens på ett sätt som bäst skapar välfärd och konkurrenskraft inom de mest potentiella tillämpningsområdena i Finland.

De mest potentiella tillämpningsområdena ska bedömas utifrån bland annat finländska styrkeområden inom olika branscher och delområden inom artificiell intelligens.

Program

I Vakes program främjas uppkomsten och möjligheten att utnyttja högkvalitativa data.

Data som möjliggörare och finskspråkig artificiell intelligens

Utbredd utplacering av artificiell intelligens ger mer effektiva digitala sjukvården services till nästan alla finländare

AI inom hälsovård
Meny