Vake - Brogbyggare

Statens utvecklingsbolag Vake är – enligt sitt namn – ett utvecklingsbolag som siktar på samhällelig påverkan och förnyelse. Företagets uppgift är att bygga starka helheter genom investeringar och projekt, som möjliggör utveckling av ekosystem i Finland inom centrala framtidsbranscher och teknologier.

Som ett statsägt bolag säkerställer Vake med sin verksamhet också att finländarna och Finland besitter och har kompetens för sådana nya teknologier, vars betydelse i fortsättningen kommer att öka. Vake granskar vid sina placeringsbeslut utöver privata företags affärsverksamhet också sysselsättningseffekter och samhälleliga effekter.

Som ett samarbete mellan den offentliga och privata sektorn kan finländsk kompetens vidareutvecklas och få en internationellt betydande ställning som användare av nya teknologier och skapare av nya innovationer. Därigenom deltar Vake också i förnyelsen av det finländska näringslivet samtidigt som man svarar på de utmaningar som hållbarhetsgapet medför.

Vake i korthet
2000
Statsbolag, grundat
2000
Verksamhet inletts
1
Bolagets balans
1
Anställda

Brett urval av metoder

I den helhet som bildas av privata kapitalplacerare och statens riskplacerare är Vake en ny och kompletterande aktör. Samarbetet med andra placerings- och utvecklingsorganisationer är för Vake ett naturligt sätt att fungera och söka nya objekt.

Vake verkar via olika teman – vi fokuserar enbart på noga och grundligt utvalda teknologier och fenomen. Bolagets första tema är artificiell intelligens, som ytterligare fördelar sig på ämnesspecifika program. Du kan läsa mera om våra teman och program här.

Vake verkar med ett brett urval av metoder, endast direkt statligt stöd är uteslutet.

Våra placeringsobjekt är i synnerhet sådana onoterade bolag, som behöver kapital för skalbarhet från ett lovande teknologibolag till ett betydande företag och intressant placeringsobjekt. Vake kan placera också i andra slags företag och fonder.

På utvecklingssidan kan Vake grunda eller finansiera nya aktörer, verkställa utmaningstävlingar för att påskynda uppkomsten av nya kritiska strukturer och aktörer eller för att bygga allmännyttiga projekt som utvecklar verksamhetsmiljön. Sådana kan vara till exempel stödjandet av artificiella språkresurser på finska eller andra motsvarande utvecklingsprojekt med samhällelig betydelse, som inte förverkligas med privat finansiering.

Hösten 2019 kommer Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s strategi att klargöras tillsammans med ägaren, vilket kan orsaka framtida förändringar i vår verksamhet. Vi håller dig informerad när processen fortskrider.

Meny