Innehav

Vake har i sin balansräkning ett kapital på cirka 2,3 miljarder euro, som består av innehav som överförts med riksdagen godkännande från den statliga ägaren. För de överförda innehavens del förblir ägarstyrningen fortfarande hos ägarstyrningsavdelningen på statsrådets kansli.

Ägarandel i följande bolag

Neste Oyj8.3%
8.3%
Posti Group Oyj49.9%
49.9%
Altia Oyj36.2%
36.2%
Vapo16.7%
16.7%
Nordic Morning Oyj100%
100%

Egendomar som överlåts senare:

Kemijoki Oy
Arctia Oy

Meny