Team

E-postadressernas format är: förnamn.efternamn@vake.fi

Paula Laine

Paula Laine

Verkställande direktör
+358 40 535 9911
LinkedIn

Saara Mattero

Saara Mattero

Intressentgruppschef
+358 400 114 777
LinkedIn

Toni Mikkonen

Operativ chef
+358 40 522 3126
LinkedIn

Miia Jalonen

Ledningens assistent
+358 40 152 7570
LinkedIn

Elina Holkko

Elina Holkko

Ekonomichef
+358 50 543 7277
LinkedIn

Antti Larsio

Antti Larsio

Programdirektör, Artificiell intelligens inom hälsovård
+358 40 594 7335
LinkedIn

Pia Erkinheimo

Pia Erkinheimo

Programdirektör, Data som möjliggörare
+358 50 487 1417
LinkedIn

Terhi Marttila

Terhi Marttila

Projektchef, Data som möjliggörare
+358 40 681 5868
LinkedIn

 

Riikka Laurila

Riikka Laurila

Projectchef, Artificiell intelligens inom hälsovård
+358 40 538 3177
LinkedIn

Styrelsen

Vakes styrelse från och med 1.4.2020:

Ilpo Nuutinen

Styrelsens ordförande
Regeringsråd, Statsrådets kansli,
avdelningen för ägarstyrning

Jukka Ohtola

Konsultativ tjänsteman,
Statsrådets kansli,
avdelningen för ägarstyrning

Mia Rainio

Specialsakkunnig,
Statsrådets kansli,
avdelningen för ägarstyrning

Meny