Donera ditt tal för att påskynda finskt taligenkänning

Det är viktigt att ha teknik som förstår oss på vårt eget språk eftersom digitalisering når alla livsområden och i framtiden kommer tal vägleda de flesta av våra tjänster. Det kommer att ta uppskattningsvis 10 000 timmar fritt talade finska för att utveckla användbart taligenkänning: tal från olika åldersgrupper och dialekter och från personer som talar finska på olika sätt.

Kampanjen Donera tal som startade idag hjälper forskare och applikationsutvecklare att skapa bättre fungerande finskspråkig artificiell intelligens och taligenkänning genom att samla taldonationer från finländare och personer som talar finska.

En lättanvänd och rolig taldonationsmaskin har utvecklats för donationer. Maskinen fungerar både som en mobilapplikation och online. Taldonationsmaskinen har olika typer av färdiga teman som gör det enkelt för givarna att hitta ämnen att prata om.

Mer information om kampanjen och taldonationsmaskinen finns på www.lahjoitapuhetta.fi eller som en mobilapplikation i App Store och Google Play.

Det finska publicservice mediebolaget Yle, Helsingfors universitet och statens utvecklingsbolag Vake står bakom kampanjen. Kampanjen utmanar också olika aktörer från olika samhällssfärer för att uppmuntra alla att donera sitt tal. Det donerade talet kommer att spelas in i språkbanken vid Helsingfors universitet, varifrån det kan överlämnas till både forskare och företag, för att utveckla och undersöka talapplikationer samt språkforskning.

Meny