För Företag

Liksom all verksamhet i bolaget, är också placeringsverksamheten starkt sammanlänkad med Vakes teman. Målet är att särskilt hitta företag som är pionjärer inom sitt kärnområde, som har möjlighet att växa till ledande företag inom sitt ekosystem.

Våra placeringsobjekt är särskilt sådana onoterade företag, som behöver kapital för skalbarhet från ett lovande teknologibolag till ett betydande företag och intressant placeringsobjekt. Vake kan också placera i andra slags företag eller fonder, till exempel för att påskynda den allmänna utvecklingen i ett företagsekosystem.

Placeringsverksamheten är för Vake framför allt ett centralt verktyg för att öka verkningsfullheten inom verksamhetens kärnområden istället för en snabb maximering av placeringsavkastningen. Därför kan bolaget också vara en långsiktig och aktiv ägare bakom företagen.

Hösten 2019 kommer Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s strategi att klargöras tillsammans med ägaren, vilket kan orsaka framtida förändringar i vår verksamhet. Vi håller dig informerad när processen fortskrider.

Jag har ett företag som behöver finansiering – kan jag få sådan från Vake?

Innan du kontaktar Vake, ska du fundera på följande frågor:

Har företagets kärnverksamhet koppling till Vakes tema, t.ex. utnyttjande av artificiell intelligens inom hälsovården?
Är företaget nytt eller är det ett företag med etablerad verksamhet med möjligheter till skalbarhet?
Kan jag av Vake få stöd till mitt företag?
Har företagets kärnverksamhet koppling till Vakes tema, t.ex. utnyttjande av artificiell intelligens inom hälsovården?

Vake är en rent temabaserad aktör, den praktiska placeringsverksamheten leds via teman och program. Därför borde företag som verkar utanför temana kontakta exempelvis Business Finland eller Finlands Industriinvestering.

Är företaget nytt eller är det ett företag med etablerad verksamhet med möjligheter till skalbarhet?

Vake fokuserar huvudsakligen på företag som redan etablerat sin verksamhet, som vill påskynda sin skalbarhet exempelvis genom internationella marknader eller genom kraftig inhemsk tillväxt.

Kan jag av Vake få stöd till mitt företag?

Vake beviljar inte stöd eller bidrag till företag. Företag kan få stöd bland annat av Business Finland eller NTM-centraler.

Kontakt

Operativ chef Toni Mikkonen
Tel. + 358 40 522 3126
toni.mikkonen@vake.fi

Meny