Till Projektpartner

Syftet med Vakes projekt är att påskynda utveckling, som siktar på att förbättra individers välmående, samhällets funktionalitet och företagens möjligheter till affärsverksamhet. Vake utvecklar inte någonting för sig själv, utan för andra. Vake är en djärv projektaktör. Vi genomför krävande projekt, där både osäkerheten och potentialen är stora.

I projekten genomförs sådant som andra inte gör. Vanligen utvecklas för en bred grupp en gemensam lösning, som det för en enskild aktör inte är lönsamt att genomföra, men som en bred grupp kan dra nytta av. I Vakes projekt finns i typiska fall ett stort antal parter. Resurserna i projektet sammanställs av nätverk med de bästa experterna. Vakes roll är att fungera som en sammanförande och möjliggörande part.

I Vakes projekt används ett brett urval av metoder. Vake beviljar inte bidrag, utan gör anskaffningar, och som då projektet avslutas i allmänhet publiceras för fri användning. Projekten kan vara exempelvis utveckling av ekosystem, design sprintar, utmaningstävlingar, acceleratorer, utveckling av open source-modeller eller koder. Även grundandet av helt nya företag ingår i Vakes projektmetoder.

Vake väljer sina projekt utifrån deras verkningsfullhet. Projektidén ska hänföra sig till Vakes temaområde och program, exempelvis ett program med artificiell intelligens inom hälsovården. Projekten väljs också utifrån hur väl man med Vakes metoder kan påverka dem. Eftersom Vake verkar utöver inom projektverksamhet också som kapitalplacerare är det för oss naturligt att delta i projekt som leder till ny finansierbar företagsverksamhet.

Hösten 2019 kommer Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s strategi att klargöras tillsammans med ägaren, vilket kan orsaka framtida förändringar i vår verksamhet. Vi håller dig informerad när processen fortskrider.

Meny