Låt vår AI tala finska och svenska

Engelska kallas ofta med skämt som vårt tredje nationella språk, och jag har inställt alla mina smarta enheter på engelska. Jag kan helt enkelt inte relatera till en smart enhet på finska eller svenska. Det var en tid då jag bytte min telefons språk till franska för att öva mitt starkaste främmande språk.

Vid Dreamforce-evenemanget som hölls i San Francisco i september 2018 tillkännagav Salesforce-vd Marc Benioff att 2019 blir röstens år. Röst kommer att ersätta text som det vanligaste användargränssnittet. Föregångare har naturligtvis redan talat med sina smarta enheter i flera år och till exempel dikterat sina textmeddelanden – på finska och svenska också.

JAG FÖRUTSÅG IVRIGT denna förändring i konsumentbeteendet i vårt teknologiskt smidiga land. Men ingenting nära vad som hände i Nordamerika har inträffat. Varför? En möjlig förklaring tar oss till överflödet av naturliga språk. Enligt Wikipedia finns det över 5000 språk, beroende på hur du definierar språk och dialekt.

Jag har arbetat med finländska AI-språkresurser i höst och förstått att detta är inte något litet  problem. Tack vare dataanalys och maskininlärning kommer interaktionen mellan människor och maskiner med multimodulära gränssnitt att gå vidare med gigantiska språng – särskilt ur en mänsklig synvinkel.

Att samla in ett brett spektrum av små språk och konvertera olika typer av texter till maskinläsbara former är viktigt eftersom det gör att vi också kan lära datorer att ”tala” finska och svenska också.

Dessa språkresurser gynnar alla och förhoppningsvis kommer de också att samlas in och upprätthållas tillsammans. De nyttjar tillväxtföretag och forskningsinstitut som arbetar med analys och maskininlärning med hjälp av ostrukturerad data.

De gör det också möjligt för företag i den internationella plattformsekonomin att ha applikationer som ”talar finska eller svenska” och lär sig att bli bättre och bättre på det. Och om till exempel min mammas välbefinnande sköts av en vårdande robot, kommer den att kunna förstå hennes naturliga svenska eller finska.

Om vi vill kunna använda mer än bara de nio språken som Watson talar i digitala och virtuella världar, borde någon ta på sig utmaningen att överväga de andra 5000 språken, när vi går mot ännu mer mottagliga applikationer.

Jag föreslår att vi tillsammans med vår granne till väster omfattar åtminstone de finska och svenska AI-språkresurserna. Vi skulle då kunna möjliggöra denna kompetens för tusentals andra språk.

Pia Erkinheimos kolumn publicerades först i tidningen Tekniikka ja Talous den 13 december 2019

Meny