MyData-utveckling i Finnkampens anda

Vakes MyData accelerator är på full fart och höll nyligen sitt andra möte i Stockholm, värd av den svenska deltagaren Jobtech.

Det övergripande temat för den första acceleratorns parti är MyData som stöder rekrytering, sysselsättning och livslångt lärande.

“Jobtech ger en svensk syn på bordet som är värdefullt för våra finska deltagare,” säger Pia Erkinheimo, Vakes programchef, Power of Data.

“Som våra deltagare säger, utvecklingsarbetet i Accelerator har fått en del av Finnkampens anda”; att tävla för att se vilket land som kommer att vara det första som anpassar MyData-baserade praxis till sina system och lösningar och tar nya tjänster till marknaden. ”

Jonas Södergren, utvecklingschef och Marjan Dolatkhahan, UX Designer, arbetar heltid med MyData på Jobtech Development som är en del av den svenska arbetsförmedlingen. Deras huvudmål är att serva arbetsmarknaden genom att skapa en öppen digital infrastruktur. Mer konkret att ge relevant information för utvecklare som är intresserade av att förbättra arbetsmarknaden.

På frågan om deras vision nämner Jonas och Marjan tre grundläggande komponenter:

  • det gemensamma språket för arbetsmarknaden,
  • systematiskt flöde och åtkomst till öppen data och
  • ett utvecklingsområde som heter Jobtech MyData.

Jobtech MyData syftar på att ge varje individ kontroll och ägande av sina egen data och möjliggöra dataportabilitet mellan olika plattformar och tjänster. John och Marjan är övertygade om att vi kommer att se en högre grad av automatisering i rekryteringen på grund av MyData, vilket leder till att mer data blir tillgänglig för alla som är involverade i processen.

“Vi tror på att rekryteringen kommer att gå igenom en stor förändring och många nya aktörer kommer in i spelet under detta decennium. Som ett exempel kan det bli möjligt att förutsäga vilka arbetsgivare som troligt kommer att rekrytera, vilket lägger grunden för en helt ny typ av rekryteringsprocess”, föreställer Jonas.

“Vårt team på Jobtech beslutade att gå med i Vakes MyData accelerator eftersom det gör att vi kan träffa andra som försöker lösa liknande utmaningar. Accelerator förenar en grupp människor och organisationer, med en vilja att dela sin expertis till förmån för ett gemensamt uppdrag”, lägger Marjan till.

För Jobtech-deltagare har en av de bästa bitarna varit att lära sig av andra och bygga på varandras idéer istället för att alla arbetar självständigt. På detta sätt kan en stor arbetsbelastning delas, kreativa lösningar på tuffa problem hittas och den stora bilden byggas tillsammans.

“Att arbeta med nya människor från olika affärsområden öppnar upp kanaler som annars skulle förbli stängda. Att hitta nya sätt att kommunicera och dela information är oerhört viktigt för att alla företag ska lyckas”, avslutade Jonas och Marjan.

På en mer praktisk nivå vill Jobtech-teamet arbeta med ett open source-projekt med sina finska vänner och kollegor. Som Marjan och Jonas säger, de är öppna för förslag!

 

Meny