Nyheter

Vakes nyheter:

AI-tjänsterna talar finska
Vake påbörjade sitt utvecklingsarbete för finskspråkiga Artificial Intelligence (AI) i maj 2019. Utvecklingen fokuserar på att hitta medel för att…
Läs mera
Lansering Vakes ny hemsida
Vake förnyade sin webbplats
Vake har förnyat sin webbplats (www.vake.fi) för att beskriva sin utvecklande verksamhet och bättre tillgodose sina intressenters behov. “Genom våra…
Läs mera
Meny