Artificiell intelligens inom hälsovård

Artificiell intelligens inom hälsovård

När befolkningen åldras, folksjukdomar ökar och vårdresurserna blir allt knappare finns det en risk att de tillgängliga resurserna inom hälsovården räcker endast till för att sköta de mest kritiska sjukdomarna – trots att förebyggande vård och upprätthållande av hälsan skulle säkerställa ett längre och hälsosammare liv för finländarna. En efterfrågan som är större än antalet tjänster inom hälsovården förorsakar en betydande ojämlikhet och hälsoolägenheter.

Idrifttagning av artificiell intelligens möjliggör en mer omfattande satsning på förebyggande av sjukdomar och på individuellt stöd. Artificiell intelligens möjliggör en mer jämlik tillgång på tjänster och förbättrar kvaliteten på dem.

Visionen för programmet med artificiell intelligens inom hälsovården:

Vår vision är en unik, internationellt intressant kvalitet på hälsovården, med ett ekosystem som förbättrar verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten. Tillgången på tjänsterna, tillgängligheten och jämlikheten förbättras, samtidigt blir vårdprocesserna smidigare och medborgarnas möjlighet att delta i genomförandet av sin egen vårdhelhet ökar.

Genom nya applikationer med artificiell intelligens får hälsovårdssystemet verktyg för att utveckla sin verksamhet, företagsvärlden producerar också internationellt framgångsrika innovationer och Finland blir ett intressant placeringsobjekt.

Vake verkar med ett brett urval av metoder – verkningsfullheten uppkommer av synergin i åtgärderna

 • Placeringar för att accelerera företagsverksamheten
 • Utnyttjandet av data för utveckling av artificiell intelligens
 • Stödåtgärder för utveckling av ekosystem, såsom utmaningstävlingar
 • Utveckling av innovationer med hjälp av olika evenemang och samprojekt
 • Utveckling av verktyg och verksamhetsmodeller samt delning av bästa praxis

Hur

Idrifttagningen av artificiell intelligens inom hälsovården påskyndas genom att sammanföra tjänsteleverantörer, företag och forskningsorganisationer inom hälsovården.

Företagen skapar nya innovativa applikationer med artificiell intelligens för hälsovården och får samtidigt en chans att kliniskt bedöma sina applikationer.

Fördelarna med Vakes program med artificiell intelligens inom hälsovård

För medborgarna:

 • Bättre tillgång och tillgänglighet på tjänster
 • Snabbare tillgång till vård och smidigare vårdprocesser
 • Medborgarna aktiveras i sin egen vård

För företag:

 • Utvecklingen av produkter påskyndas och samarbetet med aktörerna inom hälsovården förbättras
 • Utvecklingen av produkter kan sammankopplas med klinisk och kontinuerlig bedömning
 • Företaget får stöd för tillväxt och internationell expansion

För hälsovårdssystemet:

 • Experterna kan arbeta snabbare och slipper onödigt arbete vilket lättar på expertbristen
 • Stödet i beslutsfattandet och handledningen i arbetstagarnas verksamhet förbättras
 • Verksamheten styrs mot förebyggande verksamhet, vård som ges hemma och stöd för att klara sig själv
 • Vårdkedjorna blir smidigare och den vårdprocess som patienten upplever samt slutresultatet och verkningsfullheten av vården förbättras
Caset

Kontakt

Programdirektör Antti Larsio
Tel. +358 40 594 7335
antti.larsio@vake.fi

Meny