AI: Data som möjliggörare och finskspråkig artificiell intelligens

Data som möjliggörare

Utan data finns ingen artificiell intelligens. Utan öppna och högkvalitativa datareserver är det inte möjligt att utveckla lösningar med artificiell intelligens. Data lockar investeringar samt gör utvecklingen mer snabb och mångformig. Datahantering håller på att omvandlas från en stödfunktion till en egen bransch. I datahanteringen ingår variabler, som ett enskilt företag inte kan sköta utan en nationell lösning.

Finland har en lång historia av att använda elektroniska system och registeruppgifterna är globalt sett exceptionellt omfattande. De elektroniska registeruppgifterna håller emellertid en sådan nivå på data som den artificiella intelligensen kräver och silofieringen av data är ett problem. Genom att verka på nationell nivå kan Finland utnyttja sina datareserver som ett modelland inom utveckling av artificiell intelligens, men det brådskar med den nationella koordineringen – Finlands potentiella konkurrensfördel håller på att försvagas.

I Vakes program främjas uppkomsten av och möjligheten att utnyttja högkvalitativa och strukturerade data. I programmet möjliggörs genom ekosystemutveckling för finländare bättre möjligheter att hantera egna data. Programmet främjar verksamhetsförutsättningarna utöver för individer också för dataförvarare och dataförmedlare samt tjänsteutvecklare som baserar sig på data. Data blir en nationell konkurrensstyrka för Finland.

Med Vakes program kan man på nationellt plan inverka på flaskhalsar inom dataanvändning. Vake vill sätta fart på data, såväl ur individers, företags som hela samhällets synvinkel. Tillgången, kvaliteten och möjligheten att utnyttja data märks i företagsverksamheten som inhemska och utländska investeringar i utveckling av artificiell intelligens. Då data öppnas för individer möjliggörs bättre kontroll, förtroende och utnyttjandemöjligheter via egendata (MyData). De klara modellerna för användning av data påskyndar utvecklingen och möjliggör omvälvande innovationer. Datarörelsen genomförs emellertid koordinerat med beaktande av dataskydd, informationssäkerhet och etiska synvinklar.

Finskspråkig artificiell intelligens

Då utvecklingen av den artificiella intelligensen och företagsverksamheten accelererar bibehåller det finska språket sin ställning också vid utvecklingen av nya tekniska applikationer. Tjänsteutbudet kan tryggas på finska också i framtiden då applikationer med artificiell intelligens omfattar nästan alla verksamhetsområden.

Naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) har utvecklats snabbt, men de stora företag som gått i spetsen för utvecklingen har haft sitt huvudsakliga intresse utanför Finland. Utvecklingen kräver hög kompetens, mycket inlärningsdata och mer resurser än vad de t.ex. de flesta start up-företagen har tillgång till.

Case
Posti utvecklas till föregångare för myData

MyData, det vill säga egen data som olika aktörer och applikationer samlar in från individer, är ännu spridd och i huvudsak outnyttjad – även om dess verksamhets- och utnyttjandepotential för individens bästa är uppenbara.

Läs mera

Kontakt

Programdirektör Pia Erkinheimo
Tel. +358 50 487 1417
pia.erkinheimo@vake.fi

Meny