Fart på utveckling av finskpråkig artificiell intellegens

Case: Artificiell intelligens på finska

I Vakes finskspråkiga spetsprojekt inom artificiell intelligens skapas finskspråkiga språkresurser, såsom programbibliotek, färdiga språkmodeller och utbildningsmaterial, parallellt med huvudspråken. Dessa får alla parter utnyttja som planerar apparater och programvara som tillämpar artificiell intelligens på finska.

Inom marknaden för röststyrda apparater och applikationer fokuserar utvecklarna på de huvudspråk där marknadspotentialen för tjänster är så stor som möjligt.

Konsumenterna lämnas utanför tjänster som snabbt blir allmännare, om vi inte själva i Finland ser till att investera i finskspråkiga resurser.

Vake utreder språkresurserna tillsammans Helsingfors universitets avdelning för humaniora, FIN-CLARIN-konsortiet, Aalto-universitetet, Business Finland och Teknologiindustrin. I projektet fokuserar man särskilt på det finska språket, men dess modell kan också tillämpas på finlandssvenska och samiska.

Meny