VAKE LANSERAR EN MYDATA ACCELERATOR – SVARA PÅ ENKÄTEN OCH GÅ MED OSS!

Case: Vake lanserar en MyData accelerator

Det finska statliga utvecklingsföretaget Vake lanserar MyData accelerator under hösten 2019 i samarbete med Finlands teknologiindustri. Vi inbjuder företag, offentliga organisationer och andra att gå med i accelerator – alla som har entusiasm och verkligt intresse av att utveckla en MyData-tjänst eller dataresurser samt användarvalidering i slutet av acceleratorperioden. Vårt mål är att påskynda utvecklingen av hela det finska MyData-ekosystemet med hjälp av peer- och expertsparring.

Accelerator är baserad på tematiska omgångar på sex månader, som följs med en användarvalidering på två månader. Målet är att starta den första omgången i november 2019. Varje omgång kommer att innehålla både datakällor och tjänsteleverantörer kring ett gemensamt tema. Ett delat tema gör det möjligt för tjänster / appar att komplettera varandra och kan byggas kring t.ex. samma datakälla eller verksamhetsområde. Potentiella teman för den första omgången kan vara städer, energi, välbefinnande, ekonomi, sysselsättning / rekrytering och mat – om ditt tema inte hör till dessa, vänligen lämna ett förslag!

Det är avgörande att varje deltagare och deras organisation verkligen är intresserade och engagerade i att ta sin tjänst genom acceleratorverksamheten mot ett verkligt tillämpningsfall. Som deltagare förväntas du delta i de månatliga mötena, bidra till diskussioner och stödja andra, samt driva utvecklingsarbetet på egen hand – så att efter sex månaders acceleration och utvecklingstid tjänsten eller applikationen är klar att valideras med minst hundra användare.

I början kommer MyData accelerator att samarbeta med Postens MyData-operatör, vinnaren av Vakes MyData Operator Business Challenge. Det övergripande målet är att skapa ett gäng användarvaliderade, MyData-baserade tjänster för att gynna medborgare, företag och den offentliga sektorn. Med detta strävar Vake efter att driva MyData operatorutvecklingen i Finland.

Intresserad? Vänligen fyll i frågeformuläret på finska eller engelska för att mäta intresset för acceleratorn och gå med oss!

För ytterligare information kontakta Terhi Marttila på Vake (terhi.marttila@vake.fi, tel. 040 681 5868)

Meny