Posti utvecklas till föregångare för myData

Case: MyData

MyData, det vill säga egen data som olika aktörer och applikationer samlar in från individer, är ännu spridd och i huvudsak outnyttjad – även om dess verksamhets- och utnyttjandepotential för individens bästa är uppenbara. Statens utvecklingsbolag Vake Oy och Teknologiindustrin rf letade i en utmaningstävling efter en operatör som skulle samla in medborgarnas egen data för att utveckla bättre databaserade tjänster.

I EgenData-utmaningen söktes en lösning som skulle snabba på utvecklingen av ett egendata-ekosystem och därigenom uppkomsten av betydelsefulla tjänster. Det här betonas tydligt även i Finlands nya regeringsprogram: medborgarna måste få bättre kontroll över sina egna data och kring dessa borde man kunna ta fram ny företagsverksamhet.

Bland ett team på 40 villiga aktörer valdes som vinnare den plan som Posti presenterade, där applikationen OmaPosti skulle fungera som ett personligt MyData-användargränssnitt för alla finländare.

Vinnaren av utmaningstävlingen får gå vidare till testfasen för lösningen, med målet att bygga upp en första version av lösningen EgenData för tester och vidare utveckling tillsammans med användare och intressenter. Testfasens resultat och Postis lösning presenteras på MyData 2019-konferensen i Helsingfors 25–27.9.

Kontakt

Projektchef Terhi Marttila
Tel. +358 40 681 5868
terhi.marttila@vake.fi

Meny