Om klimatfonden i regeringens fjärde tilläggsbudget

Under förhandlingen för regeringens fjärde tilläggsbudget den 2. juni hänvisades också till verksamheten för den framtida klimatfonden (länk till pressmeddelandet om tillägsbudgetförhandlingen).

För närvarande väntar vi på mer detaljerad information om klimatfondens policy från vår ägare. Vi kommer att berätta mer om linjedragningarna när informationen når vårt företag.

Meny