Paula Laine från Sitra blir verkställande direktör på Vake

Styrelsen för Statens utvecklingsbolag Vake har valt Paula Laine, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra, till bolagets nya verkställande direktör. Laine tillträder tjänsten 15.7.2019.

”Rinnes regering har i sitt program fastställt att Vake har en viktig uppgift när det gäller att åstadkomma ekonomisk aktivitet, tillväxt och sysselsättning. Vi har fört en nära dialog med ägarens representanter och mottagit ett starkt önskemål om att de skulle kunna utnyttja Vakes styrelses insikter om den nya strategin före mitten av september. Ägaren bedömer även att detta förutsätter snabbt framskridande beträffande valet av verkställande direktör”, konstaterar Vakes styrelseordförande Reijo Karhinen.

”Den gemensamma nämnaren för Paula Laines hela karriär har varit att utveckla strategier, organisationer och affärsverksamheter. Vake genomgår en kraftig omvälvning, och som medlem i styrelsen känner Laine bolaget inifrån – vi är överens om att hon är den bästa personen för att genast ta bolaget i sin besittning och snabbt inleda strategiarbetet tillsammans med styrelsen och ägaren”, tillägger Karhinen.

I Laines bakgrund kombineras djupa insikter i samhällets utvecklingsutsikter och teknologifältet. Ett årtiondes erfarenhet från teknikföretag, bland annat Nokia, samt en decennielång karriär inom samhällelig påverkan, förutsägelser om framtidens megatrender och strategiarbete hos en offentlig innovationsaktör ger det operativa arbetet på Vake en kombination av verksamhet inom den privata och offentliga sektorns samt förståelse för samarbetsmöjligheter. Laine är utbildad diplomingenjör i teknisk fysik.

”Det är med stor entusiasm som jag tar tag i VD-tjänsten på Vake. En viktig uppgift för mig är att stödja Vakes styrelse och ägare i genomgången av vilka Vakes uppgifter och målsättningar är enligt regeringsprogrammet. Samtidigt uppskattar jag mycket det arbete som Vake-teamet har gjort för att starta bolagets operativa verksamhet. Jag tror att Vake har goda förutsättningar för att snabbt främja verkställandet av regeringsprogrammets framtids- och teknologibetonade målsättningar, till exempel beträffande klimatförändringen och digitaliseringen. Reformen av näringsstrukturen och ny tillväxt uppkommer naturligt i företagen, och Vake är en viktig aktör när det gäller att möjliggöra detta”, konstaterar den blivande VD:n Paula Laine.

Tilläggsuppgifter och intervjuförfrågningar:

Intressentgruppschef Saara Mattero, tfn 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

Meny