Posti becomes MyData development pioneer

MyData, det vill säga egen data som olika aktörer och applikationer samlar in från individer, är ännu spridd och i huvudsak outnyttjad – även om dess verksamhets- och utnyttjandepotential för individens bästa är uppenbara. Statens utvecklingsbolag Vake Oy och Teknologiindustrin rf letade i en utmaningstävling efter en operatör som skulle samla in medborgarnas egen data för att utveckla bättre databaserade tjänster.

Bland ett team på 40 villiga aktörer valdes åtta lag till finalen som arrangerades 18–19.6. Som vinnare korades den plan som Posti presenterade, där applikationen OmaPosti skulle fungera som ett personligt MyData-användargränssnitt för alla finländare.

”Posti vill aktivt vara med och bilda och främja uppkomsten av ett EgenData-ekosystem för finländarna. Detta är en naturlig fortsättning på våra ansvarsfulla datatjänster, och det passar utmärkt ihop med vår vision och strategi. Vi tror att vi i en dataekonomi baserad på principen om egen data hittar nytt värde för såväl företag, konsumenter som hela samhället”, poängterade Mikko Ristimäki, Head of Data & AI Services på Posti, efter utnämningen.

”I EgenData-utmaningen söktes en lösning som skulle snabba på utvecklingen av ett egendata-ekosystem och därigenom uppkomsten av betydelsefulla tjänster. Det här betonas tydligt även i Rinnes nya regeringsprogram: medborgarna måste få bättre kontroll över sina egna data och kring dessa borde man kunna ta fram ny företagsverksamhet. Postis lösning möjliggör en snabb utveckling av tjänsten kring egen data och stora användargrupper – applikationen OmaPosti fungerar förhoppningsvis så fort som möjligt som alla finländares gemensamma Egen Data-konto”, konstaterar Tuomas Teuri, utvecklingsdirektör på Vake.

”Posti var en svart häst i utmaningstävlingen och överraskade domarna med sitt förslag, eftersom Posti tidigare inte har varit aktiv i utvecklingen av MyData. För finländarna är Posti en institution som kan åtnjuta ett kritiskt viktigt förtroende beträffande delning av och att ge tillstånd för egna data mellan olika tjänster”, konstaterar digitaliseringsdirektör Ville Peltola på Teknologiindustrin rf.

Vinnaren av utmaningstävlingen får gå vidare till testfasen för lösningen, med målet att bygga upp en första version av lösningen EgenData för tester och vidare utveckling tillsammans med användare och intressenter. Utöver Postis lösning deltog andra ansedda team i utmaningen, bland annat Tilaajavastuu Oy:s tjänst Muntiedot.fi, MyHealthData-gruppen och Head.ai fortsätter utvecklingsarbetet tillsammans med Postis team, vilket accelererar utvecklingen av ekosystemet kring EgenData. Testfasens resultat och Postis lösning presenteras på MyData 2019-konferensen i Helsingfors 25–27.9.

Mer information:

Vake Oy, utvecklingsdirektör Tuomas Teuri tfn 040 7549507, tuomas.teuri@vake.fi

Teknologiindustrin rf, digitaliseringsdirektör Ville Peltola tfn 040 553 9941 ville.peltola@teknologiateollisuus.fi

Meny