Resursutvecklingen i finskspråkiga artificiell intelligens fortsätter

Vake påbörjade sitt utvecklingsarbete för finskspråkiga artificiell intelligens (AI) i maj 2019. Arbetets syfte är att möjliggöra användning av det finska språket tillsammans med de huvudsakliga språken som används av AI-utvecklare, eftersom röst blir ett betydande användargränssnitt för olika tjänster och applikationer.

Arbetet inleddes med en förstudie som genomfördes i samarbete med företag som är intresserade av ämnet, Vake, vetenskapsområdet digital humaniora vid Helsingfors universitet, FIN-CLARIN-konsortiet, Business Finland och Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin ry. Förstudierapporten sammanfattar vilken typ av språkresurser som krävs för att utveckla en ny tjänst och hur dessa bör organiseras.

Kompetens som skapats i detta projekt kan erbjudas internationellt till alla parter som förespråkar små språkgruppers intressen“, kommenterar Pia Erkinheimo, direktör för Vakes Power of Data-program.

Tisdagen den 29 oktober samlades nästan 70 representanter från både offentliga och privata organisationer för att höra om resultaten från förstudien och diskutera ytterligare steg. Det tydliga budskapet vid detta evenemang var att det finns ett stort behov av att påskynda och förbättra utvecklingen av finskspråkig AI och tjänster baserade på AI.

Därefter kommer Vake att ta itu med utmaningen att utveckla språkresurser genom tre operationer:

Först kommer Vake att avgöra vilken typ av aktör som krävs för att främja insamling, utveckling och distribution av språkresurser och vilken form denna aktörens operativa modell borde att ta.

För det andra kommer Vake att hantera juridiska frågor som tas upp om de bästa sätten att ta hänsyn till datasekretess och immateriella rättigheter samtidigt som man samlar in och använder språkresurser.

Det tredje steget i förberedelserna är en kampanj för att samla in språkmaterial för AI-utvecklares användning, i samarbete med Finlands nationella servicebolag för radio och TV, Yle. Målet är att samla in en mångfaldig samling naturliga tal från människor runt om i Finland.

Förstudierapporten (på finska) kan nås här.

För ytterligare information:

Vake Oy, projektledare Terhi Marttila, terhi.marttila@vake.fi tel + 358 (0) 40 681 5868

Meny