Spoofy lär skolbarn viktiga digitala säkerhetsfärdigheter

Spoofy är ett gratis mobilspel där spelare kan gå på ett äventyr och lösa olika cyberproblem. Spelet är tillgängligt på finska och svenska och kan laddas ner för både Android- och iOS-enheter.

Alla finländska skolelever har fått tillgång till ett nedladdningsbart spel som lär dem att skydda mot hot på nätet som nätmobbning och falska meddelanden. Statens utvecklingsbolag Vake är huvudpartner för spelets utgivare, IT-företaget CGI.

Nu kan skolklasser från 1 till 3 delta i CGI:s Spoofy-tävling. Den bästa klassen kommer att vinna ett besök till ett verkligt cybersäkerhetscenter och ta reda på om de har de nödvändiga färdigheterna för att bli vardagliga cyberhjältar. Tävlingen är öppen till 31. mars. Mer information om tävlingen och dess regler finns på: http://bit.ly/3bIwA3x

”Vi gör Spoofy till en säkerhetsutrustning för den digitala tidsåldern som förhoppningsvis når alla första och andra klassare i Finland,” säger Pauliina Nikko-Takala från cybersäkerhetsenheten i IT-företaget CGI.

”Digitalisering är en av de centrala megatrenderna som påverkar vår tid och den påverkar särskilt barn och ungdomar. Därför deltar Statens utvecklingsbolag Vake i detta projekt, som lär ut lågstadieelever digital säkerhet,” säger Vakes intressentgruppschef Saara Mattero.

”Vi tror att det bästa är att första klassare med sina första mobiltelefoner får öva på digitala färdigheter genom ett spel redan från början av sin skolväg,” tillägger Mattero.

Material som riktar sig till lärare och föräldrar publiceras vid sidan av spelet för att hjälpa dem att prata med barn om digital säkerhet i en vidare bemärkelse. Stödmaterialet är gratis och finns tillgängligt på www.spoofy.fi

För ytterligare information:
Saara Mattero, Intressentgruppschef, Vake,
+358 400 114 777, saara.mattero@vake.fi

Meny