Vake är redo att rulla upp ärmarna för klimatåtgärder

I slutet av klimatkonferensen i Nordsjö tillkännagav fem regeringspartier och deras parlamentariska grupper i dag att klimatfonden kommer att byggas i Finland med Statens utvecklingsbolag Vake Oy som basis. Vakes styrelse har föreslagit att Vake tar en roll som en katalysator för digitala och klimatinvesteringar, så företaget är redo att vidta åtgärder för att ta itu med klimatförändringen.

”Nästa årtionde kommer att vara en exceptionell tidsperiod. Konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen är brådskande, men grundläggande förändringar av internationell och nationell lagstiftning och efterföljande resultat kommer att ta tid att hända. Med offentligt kapital kan vi påskynda investeringarna att äga rum tidigare och vara mer omfattande än de skulle göra i rent privata termer, säger Paula Laine, VD för Vake.

Reijo Karhinen, Vakes styrelseordförande, fortsätter:

”Med stöd av Vake kan staten göra en betydande investering i klimatsektorn. Klimatfonden är en konkret handling för att nå de ambitiösa målen i regeringsprogrammet. Klimatfondens betydelse ligger i dess betydande kapital och snabba genomförande. ”

En central flaskhals i finansieringen av klimatlösningar är relaterad till industriell skala finansiering inriktad på att fylla i luckorna på marknaden. I denna roll kan Vake också tjäna som en nationell motsvarighet till EU:s klimatfinansiering. Företaget kommer att bidra till vidare planering i enlighet med ägarens önskemål.

Ytterligare information och förfrågningar om intervju:

Intressentgruppschef Saara Mattero,
tel. 0400 114 777, saara.mattero@vake.fi

Meny