Vake inbjuder samarbete för att skapa delade och tillgängliga data

Vakes Digitalisaterig i hälsovård-evenemang introducerade olika idéer om hur data kan hjälpa till att lösa problem inom social- och hälsovård samt förbättra offentliga tjänster.

Seminariet hölls den 1. oktober. En inspelning av evenemanget (på finska) kan ses här och presentationsmaterialet finns tillgängligt här. Foton som visar evenemangets stämning finns här.

Vakes VD Paula Laine öppnade seminariet med en presentation om Vakes nya, föreslagna strategi. Strategin rekommenderar att Vakes verksamhet förankras till två megatrender: digitalisering och klimatförändring. Investeringar i digitalisering och miljö förväntas kräva betydande katalysatorer under de följande 10–15 åren. Vakes roll skulle vara att fylla i luckorna på marknaden för att skapa tillväxt. De fyra investeringskategorier som beskrivs i strategin inkluderar offentliga och PPP-plattformar, skalning av kommersiella investeringar samt investering i nya tematiska effektsfonder.

Antti Larsio, programdirektör för Vakes Hälsovård-program, påminde om att data har en central betydelse för att lösa utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn. Eftersom data är särskilt fragmenterade inom tjänsteleverantörsfältet föreslog han en modell där data skulle samlas in och syntetiseras till informationspooler som skulle kunna användas för att utveckla nya applikationer i ett öppet ekosystem. Vakes roll i modellen skulle vara att tillhandahålla investeringar på nationella, sjukhusdistrikt och sjukdomsnivåer tills effekterna och därmed vinsten realiseras. Larsio uppmanade också publiken att överväga om och hur denna modell skulle kunna vara till nytta för att skapa bättre sjukvårdstjänster och om de ser en roll för sig själva i den.

Nästa talare, Juha Tuominen, VD för HUS, framhöll tjänsteleverantörens kritiska behov när det gäller kvalitet på vård, kundupplevelse och effektivitet. Under hela presentationen reflekterade han över sitt motto: ”Data måste skapas på ett strukturerat sätt, förfinade tills det är förståeligt och jämförbart, och i slutändan användas som grund för planering av företagets resurser.” Tuominen påminde om att detta är den enda vägen för att uppnå sammanhängande kundupplevelse och så småningom generera effektivitet och kostnadsbesparingar.

I sina presentationer talade Arto Vuori från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Pekka Marttinen från Aalto Universitetet om att sätta artificiell intelligens arbeta effektivare för att bättre utnyttja den nationella databasen. Vuori diskuterade nationella databaser som THL underhåller och utvecklar. Han bekräftade att vårduppgifterna för närvarande är mycket fragmenterade och förespråkade Vakes idé om syntetiserad data. Marttinen belyste THL:s och Aalto-universitetets samarbete angående maskininlärning och registerdata och beskrev de senaste genombrotten inom djupinlärning. Toni Suihko från Eksote berättade om framtida social- och hälsovårdstjänster som möjliggörs av teknologi. Enligt Suihko möjliggör insamling av fragmenterad data bättre förutsägelser om människors tjänstebeteende. En klient kanske inte har några kliniska behov, men kräver ändå en mängd olika tjänster. “Att samla in fragmenterad data gör det möjligt att förutsäga kundernas situation och hitta lämpliga tjänster eller behandlingar för dem,” avslutade Suihko.

Meny