Vake som samarbetspartner för den internationella konferensen MyData 2019

Konferensen MyData 2019 samlar ett tusental experter inom affärsverksamhet, juridik, teknologi och samhällsbranschen från nästan 40 länder till egen data-konferensen som ordnas för fjärde gången. Evenemanget ordnas i Wanha Satama 25–27.9 och den hör till evenemangen under Finlands EU-ordförandeskap.

MyData eller egen data betyder data som samlats in från individer, och särskilt en modell med människan i centrum, det vill säga människan kan själv kontrollera uppgifterna om sig själv och besluta om hur de används. Individen kan dela sina uppgifter mellan olika tjänster, vilket även möjliggör utveckling av ny verksamhet samt en samhällelig reform. Fokus för konferensen är att accelerera förändringen mot människocentrerade databehörigheter.

Konferensen ordnas av MyData Global (https://mydata.org/) och Vake är samarbetspartner för konferensen MyData. Vid evenemanget lyfter vi fram resultaten tillsammans med Posti, som tidigare under sommaren vann vår utmaningstävling för egen data-operatörer.

Verkställande direktör Teemu Ropponen på MyData Global beskriver evenemanget:

Spelreglerna för dataekonomin genomgår en omvälvning i Europa och världen. Hur personuppgifter behandlas och utnyttjas på ett rättvist sätt är en av nyckelfrågorna med avseende på internet och den verksamhet som sker där.

Konferensen MyData 2019 kommer att vara ett mycket viktigt evenemang eftersom det inom detta område just nu sker så mycket. Jag tycker det är viktigt att Finland och Europa lyfter fram sitt ledarskap och skapar en trovärdig europeisk ”tredje väg” som ett alternativ till paradigmerna i Kina och Silicon Valley.

Evenemanget för samman experter som betraktar frågan ur olika perspektiv – affärsverksamhet, teknologi och juridik är alla centrala perspektiv för utvecklingen. Naturligtvis måste vi föra en samhällelig dialog om hurdana konsekvenser olika lösningar har och även på ett bredare perspektiv definiera den datavärld vi vill leva i.”

Du kan läsa mer om konferensen på https://mydata2019.org

Meny