Vake kommer att utveckla finskspråkig artificiell intelligens

I maj 2019 lanserar Statens utvecklingsbolag Vake Oy sitt utvecklingsprogram för artificiell intelligens (AI). I det första projektet strävar man efter att skapa finskspråkiga språkresurser (programbibliotek, färdiga språkmodeller och utbildningsmaterial) som kan vara till nytta för alla aktörer som planerar apparater och program som tillämpar finskspråkig AI. Syftet är att göra det möjligt för utvecklare av AI att använda finska vid sidan av världsspråken. Arbetet inleds med en förstudie som genomförs i samarbete mellan Vake, vetenskapsområdet digital humaniora vid Helsingfors universitet, FIN-CLARIN-konsortiet, Business Finland och Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin ry.

Röst är ett betydande framtida gränssnitt. Man uppskattar att över hälften av alla Google-sökningar görs röststyrda år 2020 – det vill säga följande år. Forskningsinstitutet Canalys har uppskattat att det kommer att finnas nästan 100 miljoner smarta högtalare i hushållen ännu i år. Internationella jättar, såsom Amazon, Apple och Google, säljer miljontals smarta högtalare i året, och ryska Yandex samt kinesiska webbutikbolaget Alibaba har utvecklat smarta högtalare för sina egna språkområden.

“För att maximera marknadspotentialen för sina tjänster fokuserar utvecklarna naturligtvis på världsspråken på marknaden för röststyrda enheter och applikationer. Dagens finska aktörers ambitioner begränsar sig inte till produktutveckling endast för vårt lilla språkområde, men för att bli framgångsrika behöver företagen göra inledande tester och få referenser på vår hemmamarknad. Om vi inte själva tar hand om att investera i finskspråkiga resurser går konsumenterna miste om dessa snabbt växande tjänster”, säger utvecklingsdirektör Tuomas Teuri vid Vake.

Behovet av finskspråkiga språkresurser har identifierats redan länge sedan. Nu har flera aktörer sammanslagit sina resurser för att göra en förstudie om med vilken typ av verktyg man kunde skapa tjänsteinnovationer. Projektets förstudie utarbetas redan öppet, så att alla intresserade kan läsa och använda den. Utvecklingen syftar inte till en fristående finsk lösning, utan till att bygga upp finska språkets beredskap för globala utvecklingsmiljöer där utvecklarna själva redan finns. Denna gång fokuserar projektet särskilt på finska språket, men dess modell lämpar sig även för finlandssvenska och samiska.

I projektets första skede identifierar man fältets nyckelaktörer och kartlägger företagens praktiska behov för finskspråkig AI. Kartläggningen genomförs för att lösningarna ska tillgodose företagens genuina behov. Efter att dessa kartlagts går man i höst direkt från förstudie till implementeringsskedet. I framtiden är avsikten att utveckla resurser enligt förändringar i utvecklingsmiljöer och i det finska språket.

Vakes och dess samarbetspartners projekt för språkresurser överlappar givetvis Business Finlands AI Business-program och det företagskonsortium som samlats av Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin ry:s accelerator för artificiell intelligens för att bygga ett utvecklingskluster för små språkområdens talteknologier i Finland. I detta samarbete deltar företag som utvecklar och tillämpar AI-teknologi, forskningsinstitut och möjliggörande organisationer.

För att påskynda förstudiens kartläggning av behovet för finskspråkiga språkresurser och för att säkerställa en tillräcklig omfattning ombeds finska företag som utnyttjar AI aktivt kontakta förstudiens projektchef Tommi Jauhiainen. I detta samband vore det även bra att få en preliminär förteckning över vilka behov av språkresurser företaget identifierat samt användningsobjekt för dessa. Därför föredras kontakt primärt via e-post.

Ytterligare information:

Vake Oy/utvecklingsdirektör Tuomas Teuri, tfn 040 754 95 07

Helsingfors universitets Språkbank/projektplanerare Tommi Jauhiainen, tfn 050 415 05 55, e-post: tommi.jauhiainen@helsinki.fi

Aalto-universitetet/professor Mikko Kurimo, tfn 050 347 62 21

Business Finland Oy, sakkunnig Aki Parviainen, tfn 050 351 13 54 och programchef Outi Keski-Äijö, tfn 050 557 76 63

FIN-CLARIN – Helsingfors universitet/forskningsdirektör Krister Lindén, tfn 029 412 93 03

Finska centret för artificiell intelligens – FCAI/expert, företagsrelationer Terhi Kajaste, tfn 050 327 52 99

Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin ry:s accelerator för artificiell intelligens/verkställande direktör Alexander Törnroth, tfn 040 187 7353

Meny