Vake förnyade sin webbplats

Vake har förnyat sin webbplats (www.vake.fi) för att beskriva sin utvecklande verksamhet och bättre tillgodose sina intressenters behov.

“Genom våra nya webbsidor kommer vi att kasta mer ljus över våra investerings- och utvecklingsprioriteringar. Vi vill gärna öppna upp hur Vake väljer sina teman, vad våra program handlar om och eftersträvar att svara på frågor från intressenter”, säger Vakes intressentgruppschef Saara Mattero.

”Vi kommer att fortsätta utveckla vår webbplats med mer aktuellt innehåll. Vår nya strategis utvecklingsarbete pågår och naturligtvis kommer vi också att berätta om resultaten av detta arbete och framtidsinriktningar för potentiella nya teman och program på våra webbsidor. ”

Vi vill gärna höra vad du tycker om vår nya webbplats. Du är välkommen att skicka din feedback till info@vake.fi.

Meny