Följ med Vakes Digitalisering i hälsovård-evenemang online

En av prioriteringarna i det finska regeringsprogrammet är digitaliseringen av social- och hälsovård för att förbättra medborgarnas hälsa och vård. Det är också en del av strategiförslaget som skapats av Vakes styrelse. Enligt förslaget antar Vake en roll som en accelerator för digitala investeringar, t.ex. via offentliga plattformar eller offentlig-privat samverkan.

Dessa teman diskuteras vid Vakes Digitalisering i hälsovård-evenemanget på Musikhuset tisdagen den 1 oktober kl. 13–15. Tillställningen är bara för inbjudna gäster men kommer att streamas, så du är välkommen att följa med evenemanget på nätet, antingen under evenemanget eller titta på inspelningen efteråt. Vänligen notera att evenemangets språk är finska.

Du hittar länken till webbstreamen här.

Program:

12.30 Lunch
13.00 Öppningsord Saara Mattero, Intressentgruppschef, Vake
13.05 Presentering av Statens utvecklingsbolag Vake Paula Laine, VD, Vake
13.20 Vakes hälsovårdsprogram Antti Larsio, Programdirektör, Vake
13.45 Tjänsteleverantörens kritiska behov gällande kvalitet på vård, kundupplevelse och effektivitet Juha Tuominen, VD, HUS
14.15 Användning av den nationella databasen genom artificiell intelligens Arto Vuori, enhetschef, informationsresurser, THL &

Pekka Marttinen, akademiforskare, Aalto-universitetet

14.35 De framtida hälsovård och sociala tjänsterna möjliggörs av teknologi Toni Suihko, informationshanteringschef & Merja Tepponen, utvecklingschef, Eksote.
14.55 Avslutande ord
15.00 Evenemangets slut

 

Meny