Vakes hälsovårdsprogram sparkas igång på Musikhuset i Helsingfors

Finlands social och hälsovårdsektor är under press för att förnya sig mot ett mer jämlikt, kostnadseffektivt och fungerande tjänstesystem. Vakes verksamhet styrs av målen i det finska regeringsprogrammet. Enligt dessa mål måste reformen av social- och hälsovårdstjänster stödas av väl fungerande informationshanteringssystem, en omfattande databas och fungerande rapporteringsmetoder. Digitalisering och utvecklande teknologier möjliggör denna förändring.

Enligt Antti Larsio, programdirektör för Vakes hälsovårdsprogram, kan Vake möjliggöra sådana socialt inflytelserika aktiviteter som annars inte skulle äga rum. Inom social- och hälsovårdsektorn utgör ett flertal olika intressen utmaningar för resursanvändningen, och Vake kan spela en viktig roll för att tillgodose dessa behov.

Nätverk med teknologiföretag och leverantörer av social- och hälsovårdstjänster är kärnan i Vakes verksamhet som är relaterade till hälsovård och artificiell intelligens. Därför bjuder vi våra intressenter till ett kickoff-evenemang för vårt hälsovårdsprogram den 1.10 kl. 12.30 på Musikhuset i Helsingfors.

Vid evenemanget kommer vi att presentera både Vakes egna planer som ett statligt utvecklingsföretag och riktlinjerna för vårt hälsovårdsprogram. Dessutom kommer vi att få höra aktuella anföranden om framtida sociala tjänster som möjliggörs av digitalisering.

Synpunkter på ämnet kommer att presenteras av Juha Tuominen, VD för HUS, Arto Vuori, enhetschef för informationsresurser vid THL, Pekka Marttinen, akademiforskare vid Aalto-universitetet, samt Eksotes chef för informationshantering, Toni Suihko och utvecklingschef, Merja Tepponen.

Program:

12.30 Lunch
13.00 Öppningsord Saara Mattero, Intressentgruppschef, Vake
13.05 Presentering av Statens utvecklingsbolag Vake Paula Laine, VD, Vake
13.20 Vakes hälsovårdsprogram Antti Larsio, Programdirektör, Vake
13.45 Tjänsteleverantörens kritiska behov gällande kvalitet på vård, patienttjänster och operativ effektivitet Juha Tuominen, VD, HUS
14.15 Användning av den nationella databasen genom artificiell intelligens Arto Vuori, enhetschef, informationsresurser, THL &

Pekka Marttinen, akademiforskare, Aalto-universitetet

14.35 De framtida hälsovård och sociala tjänsterna möjliggörs av teknologi Toni Suihko, informationshanteringschef & Merja Tepponen, utvecklingschef, Eksote.
14.55 Avslutande ord
15.00 Evenemangets slut

Evenemanget är gratis och fortfarande öppen för registrering. Kontakta för ytterligare information: invitations@vake.fi

Meny