Vakes MyData accelerator startar med arbete och kompetens som sina första teman

Medvetenheten om dataekonomi med människan i centrum har ökat under de senaste åren, eftersom digitaliseringen snabbt fortskrider från en bransch till en annan. Digitalisering och digitala tjänster måste ge människor reell nytta. En viktig aspekt av detta tankesätt är MyData-principen – den innebär att individer måste ha möjlighet att kontrollera, använda och vidarebefordra information som samlas in om sig själva. Det finska statliga utvecklingsföretaget Vake inledde åtgärder kring MyData redan i juni. I september meddelade vi att MyData Accelerator skulle lanseras senare i höst.

Vakes MyData acceleratorn är baserad på tematiska grupper på sex månader som avslutas med en användarvalidering på två månader. Acceleratorns första grupp är byggd kring två teman: sysselsättning och livslångt lärande. Deltagare som valts för denna grupp är Barona Rakennus, Headai, Kuntarekry, Tammerfors universitet, Vastuu Group och Jobtech från Sverige. Jobtech ger denna grupp välbehövda gemensamma nordiska perspektiv och stärker möjligheter för internationell arbetskraftsmobilitet.

Samarbetets mål är att hitta nya lösningar som underlättar för arbetstagare att hitta nytt jobb eller utbildning. Tjänsten utvecklas också för att hjälpa arbetsgivare att hitta de bästa kandidaterna för öppna positioner och enkelt få information om kandidaternas kompetens. Lösningarna under utveckling kommer också att göra det möjligt för universitetet och andra utbildningsinstitutioner att erbjuda individer rekommendationer om kurser och studiemoduler som bäst passar dem.

Vake skapar MyData accelerator i samarbete med Finlands Teknologiindustrin och Sitra. Acceleratorns huvudmål är att påskynda utvecklingen av ett MyData-ekosystem, genom att stödja serviceutveckling kring utvalda teman med hjälp av peer- och expertsparring.

Efter en sexmånaders utvecklingsperiod kommer tjänstekoncept att lanseras för en stor grupp användare för att få feedback, varefter tjänsterna kommer att introduceras för allmänheten. Accelerators övergripande mål är att skapa ett antal användarvaliderade, MyData-baserade tjänster för att gynna medborgare, företag och den offentliga sektorn.

Är du intresserad av att höra mer om MyData acceleratorn eller dela dina tankar om temat för nästa grupp? Vänligen kontakta Vakes projektledare Terhi Mattila: terhi.marttila@vake.fi, tel. +358 (0) 40 681 5868.

Meny