Vakes team växer med sex nya experter

DI Antti Larsio har börjat i maj som programdirektör på Vakes Artificiell intelligens inom hälsovård-programmet. Antti har en lång karriär vid gränsytan av teknik och hälsovård, efter att ha arbetat t.ex. för Sitra, Microsoft och HUS. Antti hämtar en stark kunskap och ett omfattande nätverk från sjukvårdssektorn, och expertis från flera internationella teknikföretag.

PeM Pia Erkinheimo började i augusti som programdirektör för Data som möjliggörare-programmet. Pia beskriver sig själv som en generalist inom innovationsarbete. Hon har arbetat i flera år som affärsängel och varit engagerad i startups, Nokia, Capgemini, DIGILE samt forsknings- och innovationsarbetet vid Europeiska kommissionen. Pia är en av grundarna i Women in Tech Finland och MyData Global. Hennes styrkor inkluderar, förutom förmågan att inspirera människor, hennes omfattande kunskap om data, internationell maskininlärning och hållbar utveckling.

EM Elina Holkko, gick med i Vakes team som ekonomichef i augusti. Innan Vake var hon hos HKScan, där hon arbetade inom rapportutveckling. Innan dess arbetade hon som managementkonsult på August Associates. Förutom sin starka ekonomiska bakgrund hämtar Elina erfarenhet av projektledning inom ett brett spektrum av branscher till Vake.

DI Terhi Marttila började som projektledare i Vakes Data som möjliggörare-program i juni. Terhi har arbetat i flera år som projektledare inom teknikinnovation och dess marknadsföring. Hon tar med sig till Vake sin erfarenhet av att designa och genomföra olika typer av projekt med flera olika aktörer.

EM Riikka Laurila började i augusti som projektledare på Artificiell intelligens inom hälsovård-programmet. Riikkas erfarenhet grundar sig på att arbeta i olika projekt inom social- och sjukvårdssektorn, t.ex. inom dataanalys, forskning och mjukvarurobotik. Hennes förståelse för teknik och företag ger ny insikt från sjukvårdsindustrin i Vakes projekt.

EM Roope Lääkkölä började som en heltidsinvesteringsanalytiker i juli efter att ha varit analytiker på deltid sedan februari. Roope har erfarenhet från tidigt skede från strategikonsulting och affärsutveckling i ett tillväxtföretag inom programvarusektorn. Hos Vake stärker Roope teamet särskilt med sina analytiska och ekonomiska färdigheter.

Kontaktinformation för de nya teammedlemmarna: https://vake.fi/sv/bolag/team/

 

Meny