Teemat

Vake ajaa muutosta valittujen teemojen kautta, oman perustehtävänsä ja visionsa mukaisesti. Tavoitteena on, että teemoista kehittyisi merkittävä osa Suomen tulevaisuuden hyvinvointia ja kansantalouden rakennetta. Vaken teemoiksi valikoituvat olemassa olevat teknologiat ja ilmiöt, jotka ovat nopean kehityksen vaiheessa, vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja joista löytyy keskittynyttä osaamista Suomesta.

Vake on teemapohjainen toimija eli kaikki yhtiön toiminta kanavoituu alla olevien teemojen ja ohjelmien kautta. Teemapohjaisen ajattelun ydin on tulevaisuuden alojen kokonaisvaltaisessa tarkastelussa: Vake kartoittaa teeman sisällä merkittäviä hyödyntämisalueita, joilla on jo vahvaa suomalaista osaamista, sekä itse teemojen keskeisten mahdollistajien kehittämistä Suomessa. Tämän jälkeen yhtiössä arvioidaan, mitkä alueet tai mahdollistajat tarvitsevat Vaken kaltaista toimijaa vauhdittaakseen koko teeman kehitystä Suomessa.

Ensimmäinen teema

Ensimmäiseksi teemakseen Vake valitsi vuonna 2019 tekoälyn. Tekoälyn merkitystä on usein kutsuttu 2000-luvun “uudeksi sähköksi”, ja tekoälyn oletetaan leviävään jokaiselle elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osa-alueelle. Vake arvioi merkittävimmiksi suomalaisiksi tekoälyn hyödyntämisaloiksi terveydenhuollon, oppimisen sekä teollisuuden uudistumisen. Keskeisiä mahdollistajia taas ovat data ja datan hyödynnettävyys, suomenkielinen tekoäly ja tekoälyn kehittämisen infrastruktuuri, kuten rahoitus ja sääntely.

Tekoäly

Teemat ovat pitkäaikaisia kokonaisuuksia – jopa kymmenen vuoden mittaisia tai lähes pysyviä –, jotta ne takaavat sijoitus- ja kehityshankkeille riittävän pitkän kehityskaaren. Teemojen sisällä olevat ohjelmat voivat sen sijaan olla kestoltaan lyhyempiä, yleensä muutaman vuoden mittaisia.

Miten Vaken teemat valikoituvat?

Arviointi - Sopiiko aihe Vakelle

1. Vaikuttavuudeltaan merkittävä

Teeman vaikuttavuuden arvioidaan olevan merkittävä niin yhteiskunnan, ympäristön kuin talouden kannalta tarkasteltuna.

2. Nopea kehitysvaihe

Teema on kehitysvaiheessa, jossa se on jo edennyt teoriasta ja hypoteeseista nopeasti edistyvään toteutukseen.

3. Suomalaista osaamista

Suomessa on teemaan liittyvää osaamista ja monimuotoista yhteistyötä: tutkimusta sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa yhdistettyinä kansainvälisiin verkostoihin.

4. Pitkälle kantava

Teeman ratkaiseminen vaatii uudenlaista ajattelua, ja sillä tavoitellaan kaupallista läpimurtoa.

5. Teknisesti haastava

Teeman ratkaiseminen on teknisesti haastavaa ja vaatii erikoistunutta osaamista.

6. Monitieteellinen ja -alainen

Teeman ratkaiseminen edellyttää sellaisten tietojen ja taitojen yhdistelyä, jotka yhdistyvät harvoin millään yksittäisellä sektorilla tai tieteenalalla.

7. Toimitettavissa oleva

Osaavat ihmiset voivat nähdä polun teeman ratkaisemiseksi, ryhtyä toimeen välittömästi ja saada nopeasti tuloksia.

Valikko