Tekoäly

Tekoäly tarkoittaa laitteita, ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan ja tekemään päätöksiä lähes samalla tavalla kuin ihmiset. Tekoäly koskettaa laajaa kirjoa eri tieteenaloja, yhteiskunnan eri sektoreita sekä politiikkaa. Se koskettaa meitä myös kansalaisina ja työntekijöinä.

Tekoälyn käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sisältyy valtavasti potentiaalia ja muutosvoimaa. Tekoäly voi auttaa meitä ratkaisemaan globaaleja ongelmia, luomaan hyvinvointia ja siivittämään talouskasvua samalla kun se luo uusia eettisiä haasteita yhteiskunnan eri tasoilla.

Tavoitteenamme on rakentaa vetovoimainen ja kilpailukykyinen tekoälyajan Suomi, jossa on relevantisti koulutetuin kansakunta ja jossa toimii tietoinen ja itsenäinen kansalainen.

Työ- ja elinkeinoministeriön Edelläkävijänä tekoälyaikaan -raportti, 14.3.2019

Miksi tekoäly

Tekoäly valittiin Vaken ensimmäiseksi teemaksi kolmesta keskeisestä syystä:

Tekoäly on teknologiana:

1

Vaikuttavuudeltaan erittäin merkittävä:

Yleiskäyttöinen teknologia
Potentiaalia kaikilla toimialoilla ja sektoreilla
Merkittävä kilpailuedun lähde

Tekoäly tulee olemaan tulevaisuuden talouskasvun moottori. Tekoälyä onnistuneesti hyödyntävät toimijat saavat siitä merkittävää kilpailuetua.

2

Nopean kehityksen vaiheessa:

Fokus siirtynyt tutkimuksesta hyödyntämiseen
Vauhti tulee entisestään kiihtymään
Muutoksesta odotetaan erittäin nopeaa

Tekoälyn kehitys on siirtynyt tutkimuksesta nopeasti etenevään toteutukseen. Kilpailu syntyvistä markkinoista kiihtyy.

3

Suomessa hyvin sovellettavissa:

Olemassa olevaa huippuosaamista
Ainutlaatuisia datavarantoja
Korkeasti koulutettu ja teknologiamyönteinen väestö

Suomessa on olemassa kapea kärki relevanttia huippuosaamista, sekä muita ominaisuuksia joiden päälle rakentaa.

Vaken tavoitteet tekoälyn hyödyntämiselle rakentuvat kolmesta näkökulmasta:

Hyvinvoiva kansalainen

Tekoäly uudistaa työtä sekä luo kasvun ja tuottavuuden kautta hyvinvointia.

Tekoälyä kehitetään kansalaisten yksityisyyttä kunnioittaen ja kansalaisilla on työkalut oman datansa hallintaan.

Tekoäly tukee kansalaisten arjessa terveyttä, turvallisuutta, sujuvuutta ja demokratiaan osallistumista.

Kehittyvä yhteiskunta

Suomi on turvallinen, demokraattinen ja maailman parhaita palveluita tuottava yhteiskunta.

Suomi hyödyntää tekoälyä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kaikilla yhteiskunnan alueilla.

Suomi on edelläkävijä tekoälyn eettisessä hyödyntämisessä ja kehittämistä tehdään pohjoismaisten arvojen pohjalta.

Kilpailukykyinen yritystoiminta

Suomi vetää puoleensa parasta osaamista ja yhtiöitä maailmalta tekoälyyn liittyen.

Suomesta virtaa maailmalle uutta vientiä ja innovaatioita.

Suomessa rakennettua toimintaympäristöä tekoälyn kehittämiseen käytetään kansainvälisesti inspiraationa.

Eteneminen kohti tavoitetilaa vaatii ponnistuksia mahdollistajiin ja potentiaalisimpiin hyödyntämisalueisiin

Mahdollistajat
Tekoälyn hyödyntämisen keskeisten mahdollistajien kehittäminen Suomessa

Tavoitteena on luoda maailman parhaat edellytykset kehittää, soveltaa ja kaupallistaa tekoälyyn perustuvia ratkaisuja sekä toimintamalleja.

Keskeisiä mahdollistajia ovat data ja datan hyödynnettävyys, osaaminen, tekoälyn kehittämisen infrastruktuuri, yritystoiminnan aktiivisuus, sääntely ja rahoitus.

Hyvinvoiva kansalainen, kehittyvä yhteiskunta ja Kilpailukykyinen yritystoiminta
Hyödyntämisalueet
Tekoälyn hyödyntäminen Suomelle potentiaalisimmissa soveltamisalueissa.

Tavoitteena on kohdistaa rajalliset panoksemme tekoälyn kehittämiseen Suomelle kaikkein potentiaalisimpiin hyödyntämisalueisiin hyvinvointia ja kilpailukykyä rakentavilla tavoilla.

Potentiaalisimpia hyödyntämisalueita on arvioitava muun muassa eri toimialojen, tekoälyn osa-alueiden sekä Suomen vahvuusalueiden näkökulmasta.

Ohjelmat

Data mahdollistajana ja suomenkielinen tekoäly

Vaken ohjelmassa edistetään laadukkaan ja rakenteisen datan syntymistä ja hyödynnettävyyttä.

Data mahdollistajana ja suomenkielinen tekoäly
Terveydenhuollon tekoäly

Tekoälyn laaja käyttöönotto tuo vaikuttavammat terveydenhuollon digitaaliset palvelut lähes jokaisen suomalaisen ulottuville

Terveydenhuollon tekoäly
Valikko