Vake työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, nimi muuttuu Ilmastorahasto Oy:ksi

Suomen hallitus linjasi vuoden 2021 budjettiriihen yhteydessä 16.9.2020 seuraavasti:

Ilmastorahasto

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään TEM:n omistajaohjaukseen. Yhtiön osakeomistukset Nesteen osakkeita lukuunottamatta siirretään Vaken taseesta VNK:n omistajaohjaukselle. Nesteen osakkeiden omistajaohjaus pysyy VNK:lla. Vakesta perustetaan Ilmastorahasto Oy yhtiöjärjestyksen muutoksella, ja Ilmastorahastolle valmistellaan TEM:n johdolla toimiohje yhteistyössä VNK:n, VM:n, YM:n ja LVM:n kanssa pikaisesti. Yhtiölle valitaan hallitus sekä perustetaan sijoitusneuvosto ohjaamaan rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Sijoitusneuvostoon kuuluvat TEM:n lisäksi VM, VNK, LVM ja YM edustajat. Yhtiötä pääomitetaan 300 miljoonalla vuoden 2020 aikana ja tämän lisäksi yhtiön käytettävissä on vuosittain Nesteen osinkoja vastaava tuotto. Asia tuodaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi syyskuun aikana.
(lähde: https://vnk.fi/-/vuoden-2021-talousarvioesitys-rakentaa-tieta-ulos-koronakriisista liite 5: pöytäkirjamerkinnät)

Ilmastorahaston valmistelu on käynnissä. Ilmastorahaston tulevasta toiminnasta tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Valikko